Pensionskassen vejleder ikke om skatteregler i udlandet. Vi henviser til landets skattemyndigheder eller til at søge rådgivning hos et revisionsselskab. Du får her en kort introduktion og ellers anbefaler vi, at du kontakter SKAT

Er du ikke bosiddende i Danmark, eller flytter du fra Danmark, anbefaler vi, at du kontakter Skat, så de kan rådgive dig om, hvordan du skal forholde dig til din pensionsordning her i pensionskassen. Det kan fx være, at du skal søge, om at blive fritaget for betaling af pensionsafkastskat. Bliver du fritaget for fx betaling af pensionsafkastskat, er det vigtigt, at du indsender en kopi af breve til os, så vi kan notere det.

Er du skattepligtig i Grønland, kan du indbetale til din pensionsordning i pensionskassen uden fradrag. Der kan alene indbetales til livsvarig pension. 

Har du indbetalt til en pensionsordning, mens du har været på Færøerne, så er reglerne således, at der har været fradrag frem til den 1. juli 2012. Det betyder, at når disse beløb skal udbetales, så skal der betales indkomstskat af de løbende udbetalinger eller afgift, hvis det er en engangsudbetaling.

 

De beløb, der er blevet indbetalt efter den 1. juli 2012, er allerede beskattet, og derfor bliver disse udbetalt skattefrit. Dog kan der være skat på kapitalafkastet af rentetilvæksten.