circle

Hvorfor fremgår mine indbetalinger til gruppeforsikringerne ikke under mine fradrag?

Gruppeforsikringerne er skattefri ved udbetaling, og derfor bliver du beskattet af prisen for den.

Du kan se dine gruppeforsikringer i din pensionsoversigt, som du finder på Min Pension under menuen ”Dine dokumenter”. Klik på dit navn øverst til højre.

Læs nedenfor hvor på Årsopgørelsen du finder den indberettede pris for gruppeforsikringerne.

Har du en P+ Livscyklus pension

Den indberettede pris for dine gruppeforsikringer står i to rubrikker på din Årsopgørelse.

Under overskriften Sundhedsforsikring står prisen for Forsikring ved visse Kritiske Sygdomme. I 2023 kostede forsikringen 75 kr. pr. måned, dvs. 900 kr. for hele året.

Under overskriften Gruppeliv finder du prisen for din Ulykkesforsikring sammen med prisen for Sum ved død. I 2023 kostede ulykkesforsikringen 31,25 kr. pr. måned, dvs. 375 kr. for hele året. Prisen for Sum ved død er individuel.

Prisen indberettes kun for de måneder, hvor der har været indbetaling til pensionsordningen.

Øvrige pensionsordninger

Den indberettede pris for dine gruppeforsikringer står på din Årsopgørelse under overskriften Indskud på arbejdsgiveradministreret alderspension, gruppeliv, m.v., fratrukket i din løn. (rubrik 347)