circle

Du kan ikke længere arbejde

Du kan få invalidepension, hvis du mister en større del af din erhvervsevne i en kortere eller længere periode. Kontakt os, hvis du vil søge om udbetaling.

Gennem pensionsordningen er du forsikret, hvis du mister din erhvervsevne. Det giver dig et økonomisk sikkerhedsnet, hvis der sker noget med dig, så du ikke længere kan passe et arbejde. 

Du kan få invalidepension, og opsparingen til din pension fortsætter

Med forsikringen får du en månedlig udbetaling, der typisk er på en procentdel af din løn, hvis din erhvervsevne er sat ned med 2/3. Desuden overtager P+ indbetalingen, så dine forsikringer og opsparing til pension fortsætter, som hvis du stadig var i arbejde. Nogle medlemmer har også mulighed for at få et engangsbeløb ved siden af invalidepensionen. 

De præcise regler for forsikringen afhænger af, hvornår du er kommet med i ordningen, og hvilket regulativ der gælder for dig. Du kan se, hvordan du er forsikret og finde dit regulativ på Min pension. 

Sådan søger du om udbetaling
  1. Hvis du vil søge om invalidepension fra forsikringen, skal du kontakte os.
  2. Vi sender dig et ansøgningsskema, en samtykkeerklæring og en lægeattest. Du udfylder selv ansøgningsskema og samtykkeerklæring, og din læge (praktiserende læge eller behandlende speciallæge) udfylder lægeattesten.
  3. Lægen sender os den udfyldte attest, og vi betaler lægehonoraret.
  4. Du skal selv sørge for at sende de øvrige udfyldte dokumenter til os. Du kan sende dem på en sikker forbindelse på kontaktsiden.

Det er lidt forskelligt fra læge til læge, om de selv vil sende os attesten, eller om du skal gøre det. Men under alle omstændigheder betaler vi lægehonoraret, og det sørger lægen for at afregne med os.