IconKontakt 

Whistleblowerordning

P+ har etableret en whistleblowerordning for pensionskassens ansatte, medlemmer og eksterne samarbejdspartnere.

Formålet med whistleblowerordningen er, at pensionskassens ansatte, medlemmer og eksterne samarbejdspartnere anonymt kan henvende sig til pensionskassen ved mistanke eller viden om overtrædelse af den finansielle regulering eller hvidvasklovgivningen begået af pensionskassen.

Hvad kan du indberette om?
Du kan indberette til pensionskassen via whistleblowerordningen ved mistanke eller viden om overtrædelse af den finansielle regulering eller hvidvasklovgivningen begået af pensionskassen, herunder af ansatte eller medlemmer af bestyrelsen.

Falder en indberetning uden for whistleblowerordningens anvendelsesområde, eller vurderes den at være åbenbart grundløs, afvises sagen og indberetter bliver informeret.

Alle indberetninger via whistleblowersystemet skal ske med gode intentioner. P+ tager skarpt afstand fra ondsindet sladder og løse rygter. For at undgå at uskyldige personer mistænktes for uregelmæssigheder, er det vigtigt, at indberetter nøje overvejer, om mistanken er reel, inden der foretages en indberetning.

Vil du klage over en afgørelse, som P+ har truffet?
Hvis du som medlem vil klage over en afgørelse, som P+ har truffet, eller over en leveret tjenesteydelse eller produkt, kan du kontakte pensionskassen via e-mail til klageansvarlig@pplus.dk

Vil du klage over P+’s behandling af personoplysninger om dig?
Hvis du ønsker at klage over P+’s behandling af personoplysninger om dig, kan du kontakte pensionskassens Ansvarlig for compliancefunktionen & DPO, Sara Løchte via e-mail til DPO@pplus.dk

Særligt for P+’s ansatte
Som ansat i P+ kan du også benytte whistleblowerordningen, hvis du har været udsat for eller har været vidne til grove tilfælde af mobning, sexchikane eller sexisme.

Hvem behandler indberetningen?
Indberetninger behandles i første omgang af advokatfirmaet Kromann Reumert, CVR-nr. 62606711. Kromann Reumert foretager en indledende screening af anmeldelsen for at vurdere, om den falder inden for whistleblowerordningens anvendelsesområde. Behandling foretages af juridiske medarbejdere underlagt særlig fortrolighed.

Efter endt screening vurderer Kromann Reumert, hvilke skridt der skal tages på baggrund af indberetningen, herunder hvilke personer hos P+ der skal informeres om indberetningen. Som udgangspunkt informeres pensionskassens Ansvarlig for compliancefunktionen & DPO, Sara Løchte, som forestår den videre behandling af indberetningen. Hvis indberetningen vedrører denne person, informerer Kromann Reumert pensionskassens bestyrelsesformand og næstformand om indberetningen.

Indberetninger til whistleblowerordningen kan foretages anonymt
Whistleblowerordningen er en webportal, der er udviklet af og hostes hos Got Ethics A/S, CVR-nr. 33057431, der er en uafhængig part, som garanterer for sikkerhed og anonymitet i systemet.

Indberetninger til whistleblowerordningen kan foretages anonymt, dvs. uden at det er muligt for pensionskassen eller andre at identificere afsenderen. Dette indebærer, at du kan foretage indberetningen uden at angive dit navn.

Systemet logger ikke IP-adresse eller pc-ID og benytter heller ikke cookies. Al datatransmission og lagring af data sker krypteret. Der sendes ingen ukrypterede oplysninger over det åbne internet.

Sådan indberetter du
Ønsker du som ansat, medlem eller ekstern samarbejdspartner at gøre brug af pensionskassens whistleblowerordning, skal du kopiere linket nedenfor og efterfølgende åbne det i en ny browser. Koden du skal indtaste er 1234.

https://pplus.whistleblowernetwork.net

Særligt for P+’s ansatte og tidligere ansatte
For at være sikker på fuldstændig anonymitet skal ansatte i P+ kopiere linket ovenfor og først åbne linket på en privat PC eller tablet. Pensionskassens IT-afdeling vil i teorien kunne spore, hvilke ansatte der klikker på linket, hvis man åbner linket fra sin arbejdscomputer.

Pensionskassen må ifølge Lov om finansiel virksomhed ikke udsætte ansatte eller tidligere ansatte for ufordelagtig behandling eller ufordelagtige følger som følge af, at vedkommende har indberettet pensionskassens overtrædelse eller potentielle overtrædelse af den finansielle regulering eller hvidvasklovgivningen til whistleblowerordningen. Det samme gælder ved fastsættelse, tildeling og udbetaling af variabel løn til ansatte eller tidligere ansatte. Ufordelagtig behandling kan foruden afskedigelse fx være degradering, forflyttelse, chikane eller lignende.

Behandling af personoplysninger
For så vidt angår P+’s behandling af personoplysninger henvises til pensionskassens persondatapolitik 

P+ har som dataansvarlig indgået databehandleraftale med henholdsvis Got Ethics A/S og Kromann Reumert som underdatabehandlere.