Omkostninger

I P+ får du nogle af branchens laveste omkostninger. Det betyder flere penge til din pension.
circle

I P+ har du nogle af de laveste omkostninger i branchen. Det betyder, at en større del af dine indbetalinger går til at få din opsparing til at vokse.

Omkostningerne består af administrationsomkostninger og investeringsomkostninger.

Administrationsomkostninger

Et typisk medlem betaler 420 kr. om året (2024) for at få administreret sin pension i P+. Det placerer P+ blandt de allerbilligste sammenlignet med branchen.

Du kan se en oversigt over de gebyrer og omkostningssatser, der indgår i administrationsomkostningerne her.

Investeringsomkostninger

P+ placerer sig blandt de allerbilligste i branchen, hvis man ser på investeringsomkostningerne for et typisk medlem. Investeringsomkostningerne dækker bl.a. over gebyrer til eksterne porteføljeforvaltere, transaktionsomkostninger, når vi køber og sælger værdipapirer, og løn til medarbejderne i vores investeringsafdeling.

Dine samlede omkostninger (ÅOP og ÅOK)

Dine samlede omkostninger bliver opgjort som to nøgletal:

  • Årlige Omkostninger i Kroner (ÅOK), der er summen af alle dine administrations- og investeringsomkostninger i et kalenderår.
  • Årlige Omkostninger i Procent (ÅOP), der er summen af alle administrations- og investeringsomkostninger i forhold pensionsdepotets størrelse ved udgangen af året.

Hvis du er medlem af P+, kan du se dine samlede omkostninger på Min pension. Du finder ÅOP og ÅOK i depotoversigten, som du finder under ”Dine dokumenter”.

Hvis du endnu ikke er medlem af P+, kan du prøve vores omkostningsberegner og få en indikation af, hvor meget du kan spare ved at flytte din opsparing til P+.

Metodebeskrivelse og omkostningsregnskab for hele P+

Vores omkostninger er opgjort efter pensionsbranchens fælles standarder, der er fastlagt af brancheorganisationen F&P.

Fra 2022 er F&P's metodebeskrivelse blevet ændret, så alle selskaber fra i år skal bruge den samme, nye standard. Dermed er det fra i år blevet nemmere at sammenligne omkostninger på tværs af selskaber.

Omvendt betyder den nye standard, at man ikke længere kan sammenligne omkostningsniveauet direkte med tidligere år, fordi beregningsmetoden er blevet ændret.

Den nye metode betyder, at investeringsomkostningerne stiger sammenlignet med tidligere år. Her skal man dog huske, at der alene er tale om en ny beregningsmetode, og at de faktiske udgifter er på niveau med tidligere. 

Du kan finde en overordnet beskrivelse af, hvordan de årlige omkostninger er opgjort for alle medlemmer af P+ i vores omkostningsregnskab, som du finder her.