circle

Administrative omkostninger

I nedenstående oversigt kan du læse mere om de administrative omkostninger i P+ Livscyklus og pensionsordninger med gennemsnitsrente.

I P+ har du nogle af branchens laveste administrationsomkostninger. Her kan du se, hvad et typisk medlem betaler i 2024:

  • Pensionister betaler 25 kr. om måneden eller 300 kr. om året.
  • Medlemmer, der sparer op, betaler 35 kr. pr. måned eller 420 kr. om året.
  • Hvilende medlemmer betaler 15 kr. om måneden eller 180 kr. om året.

Ovenstående omkostninger gælder for alle medlemmer med en alderspension i P+. Hvis du fx også har oprettet en ratepension eller en aldersopsparing i P+ vil dine samlede omkostninger være højere.

Her kan du læse mere om de administrative omkostninger i P+ Livscyklus og pensionsordninger med gennemsnitsrente.

Administrative omkostninger