Icon
IconVores omkostninger 

Administrative omkostninger

Her kan du se administrationsomkostningerne for en pensionsordning i P+.

De direkte administrationsomkostninger er fastsat af bestyrelsen. Omkostningssatserne fremgår af det tekniske grundlag, som er anmeldt til Finanstilsynet. Omkostningssatserne kan til enhver tid ændres med fremadrettet virkning.

For pensionsordninger med gennemsnitsrente:

Pensionsordninger med løbende udbetaling

 • Omkostningerne til administration udgør 10 kr. af det månedlige pensionsbidrag.
 • Omkostningerne til administration udgør 10 kr. af hvert indskud (ekstra indbetaling).
 • Det månedlige gebyr til administration udgør 20 kr. pr. pensionsaftale.

 

Ratepension, kapitalpension, aldersforsikring og supplerende alderspension

 • Omkostningerne til administration udgør 5 kr. af de månedlige pensionsbidrag og hvert indskud
 • Det månedlige gebyr til administration udgør 5 kr. pr. pensionsaftale.

For P+ Livscyklus:

Pensionsordninger med løbende udbetaling

 • Omkostningerne til administration udgør 10 kr. af det månedlige pensionsbidrag.
 • Omkostningerne til administration udgør 10 kr. af hvert indskud.
 • Det månedlige gebyr til administration udgør 20 kr. pr. pensionsaftale.

 

Ratepension, kapitalpension, aldersforsikring og supplerende alderspension:

 • Omkostningerne til administration udgør 5 kr. af det månedlige pensionsbidrag. 
 • Omkostningerne til administration udgør 5 kr. pr. indskud.
 • Det månedlige gebyr til administration udgør 5 kr. pensionsaftale. 

For pensionsordninger med gennemsnitsrente:

 • Det månedlige udbetalingsgebyr pr. pensionsaftale på pensionsordninger med løbende udbetaling udgør 30 kr. pr. udbetaling.
 • Det månedlige udbetalingsgebyr pr. pensionsaftale for ratepension og supplerende alderspension udgør 10 kr. pr. udbetaling.

 

For P+ Livscyklus:

 • Det månedlige udbetalingsgebyr pr. pensionsaftalepension pensionsordninger med løbende udbetaling udgør 30 kr. pr. udbetaling.
 • Det månedlige udbetalingsgebyr pr. pensionsaftale for ratepension og supplerende alderspension udgør 10 kr. pr. udbetaling. 

For pensionsordninger med gennemsnitsrente:

Pension til ægtefælle, samlever og børn efter medlem

 • Det månedlige udbetalingsgebyr udgør 20 kr. pr. udbetaling.


For P+ Livscyklus:

Pension til ægtefælle, samlever og børn efter medlem

 • Det månedlige udbetalingsgebyr udgør 20 kr. pr. udbetaling.

Der er et gebyr på 1.000 kr. uanset depotets størrelse.

 • Overførsel af pensionsopsparing til P+ fra andet selskab: 0 kr.
 • Overførsel af pensionsopsparing fra P+ til andet selskab: 1.000 kr. Der er dog intet gebyr, når depotet er under 20.000 kr.