IconAnsvarlige investeringer 

Politik for ansvarlige investeringer

Pensionskassens politik for ansvarlige investeringer er del af en samlet politik for investeringsområdet.

Pensionskassen arbejder for at skabe det størst mulige afkast og samtidig være en ansvarlig investor.

Arbejdet med ansvarlighed har fokus på, hvorvidt pensionskassen, samarbejdspartnere og selskaber, som pensionskassen har investeret i, har ledelsessystemer på plads, som kan identificere, forebygge og håndtere faktisk og potentiel negativ påvirkning på bæredygtighedsfaktorer, forstået som negativ indvirkning på miljømæssige, sociale og ledelsesmæssige forhold.

Vi har vedtagne politikker og retningslinjer, som sikrer integration af ansvarlighed i vores investeringer. Vi tager udgangspunkt i nationale og internationale retningslinjer på området og arbejder struktureret på tværs af vores investeringer.

Som en integreret del af dette tager P+ hensyn til bæredygtighedsrisici, forstået som finansielle risici relateret til miljømæssige, sociale og ledelsesmæssige forhold, som kan have en væsentlig negativ påvirkning på værdien af pensionskassens investeringer.

Politik for ansvarlige investeringer tilstræber at være på linje med OECD’s Retningslinjer for Multinationale Selskaber og FN’s retningslinjer om Menneskerettigheder og Erhvervsliv. Med udgangspunkt i dette ønsker politikken at fremme miljømæssige og sociale karakteristika.


Politikken anvendes på tværs af pensionskassens portefølje ved investering i:

 • Børsnoterede selskaber
 • Ikke-børsnoterede selskaber
 • Kredit og lån til selskaber
 • Skov
 • Infrastruktur
 • Ejendomme
 • Statsobligationer.

 

Læs vores politik for ansvarlige investeringer og politik for aktivt ejerskab

 

Det endelige ansvar for, at pensionskassen arbejder i overensstemmelse med sin politik for ansvarlige investeringer, tilfalder pensionskassens bestyrelse. Det operationelle ansvar for ansvarlige investeringer ligger hos pensionskassens chef for ansvarlige investeringer, som refererer til pensionskassens investeringsdirektør. Pensionskassens investeringsdirektør refererer til pensionskassens administrerende direktør.

Investeringskomitéen
I pensionskassens investeringskomité drøftes forhold vedrørende pensionskassens investeringer, inden pensionskassens investeringsdirektør træffer beslutning om det videre forløb. Investeringskomitéen skal sikre:

 • at der er en tydelig sammenhæng mellem afkast- og risikoniveauet i pensionskassen
 • at den risikobaserede investeringsproces forankres i hele organisationen
 • at den ansvarlige for risikofunktionen kan give input og bliver hørt i væsentlige investeringsbeslutninger, så det sikres, at risikokortlægningen og målingen bliver håndteret korrekt
 • at den udførte due diligence ved konkrete investeringer er udført i overensstemmelse med de interne forretningsgange, herunder at pensionskassen ved investeringen lever op til national eller international regulering og lovgivning på området
 • at der investeres i henhold til pensionskassens politik for ansvarlige investeringer. Investeringskomitéen drøfter ansvarlighed i investeringer, ændringer til pensionskassens eksklusionsliste samt relevante emner vedrørende ansvarlighed.


Medlemmer af investeringskomitéen er pensionskassens administrerende direktør, investeringsdirektør, finansdirektør, chef for ansvarlige investeringer og risikochef samt to eksterne medlemmer. Investeringskomitéen mødes hver 14. dag.