Hero graphic
IconAnsvarlige investeringer 

Politik for ansvarlige investeringer

Pensionskassens politik for ansvarlige investeringer er del af en samlet politik for investeringsområdet.

Politikken tager udgangspunkt i FN Global Compact, de FN-støttede principper for ansvarlig investeringer (PRI), FN’s 17 Verdensmål for bæredygtig udvikling, Paris-aftalen indgået under COP21 samt de danske Anbefalinger for Aktivt Ejerskab fra Komitéen for god Selskabsledelse.

Efterlevelsen af politikken tilstræber at være på linje med OECD’s Retningslinjer for Multinationale Selskaber og FN’s retningslinjer om Menneskerettigheder og Erhvervsliv samt den danske Vejledning om Ansvarlige Investeringer.

Politikken anvendes på tværs af pensionskassens portefølje ved investering i:

  • Børsnoterede selskaber
  • Ikke-børsnoterede selskaber
  • Kredit og lån til selskaber
  • Skov
  • Infrastruktur
  • Ejendomme
  • Statsobligationer

Dokumenter

Læs også vores politik for ansvarlige investeringer i fuld længde her.

Politik For Ansvarlige Investeringer

Politik For Aktivt Ejerskab