Statsobligationer

circle

Vi investerer en del af din opsparing i statsobligationer. Heraf bliver størstedelen investeret i danske statsobligationer. Men vi har også investeringer i statsobligationer i en række lande verden over som en del af vores investeringsstrategi om at sprede risikoen og opnå det bedst mulige afkast til vores medlemmer.

Vi investerer typisk i grupper af lande på samme tid, fordi de er en del af samme benchmark. Derudover vælger vi også enkelte lande fra eller til.

Når vi beslutter, om vi skal investere i et land, sker det det altid ud fra en samlet vurdering af de finansielle forhold og en vurdering af de sociale, klima-, miljø- og ledelsesmæssige forhold i landet – en såkaldt ESG-score.

I nogle tilfælde fravælger vi desuden lande, hvor vi vurderer, at borgerne mangler fundamentale frihedsrettigheder, eller hvis landet har alvorlige problemer med korruption.

Vi overvåger landes adfærd og revurderer mindst én gang om året vores tilgang til investeringer i lande for at beslutte, om der er lande, vi skal vælge til eller fra.

I modsætning til vores investeringer i aktier og erhvervsobligationer udøver vi ikke aktivt ejerskab over for lande.

Når vi fravælger et land, betyder det, at vi hverken investerer i landets statsobligationer eller i obligationer, der er udstedt af offentlige myndigheder i landet. Når vi frasorterer et land i P+ Bæredygtig går vi skridtet videre og frasorterer desuden aktier i alle virksomheder, hvor staten ejer mere end 50 pct. af selskabet.

Du kan se, hvilke lande P+ har investeringer i, og du kan se, hvilke lande vi har fravalgt i standardporteføljen nedenfor.

Du kan også læse mere om vores tilgang til investeringer i lande nedenfor.