Samarbejdspartnere og netværk  

Vi deltager i internationale investorsamarbejder for at tale med en større stemme.
circle
PRI

PRI er verdens største netværk med fokus på ansvarlige investeringer. Som medlem af PRI forpligter man sig til at indarbejde ansvarlighed i sine investeringer.

Dansif

Dansif er et netværksforum for professionelle investorer, rådgivningsvirksomheder og andre, der beskæftiger sig med ansvarlige investeringer i Danmark. I Dansif udveksler medlemmerne erfaringer med ansvarlige investeringer. Dansif afholder arrangementer om emner inden for ansvarlige investeringer.

CDP

CDP er et internationalt initiativ, som arbejder for at skabe gennemsigtighed om selskaber og andre aktørers udledning af CO2.

IIGCC

IIGCC (Institutional Investors Group on Climate Change) er en europæisk netværksorganisation for institutionelle investorer. Formålet med IIGCC´s arbejde er at skabe investeringsmæssige gode rammevilkår for håndtering af risici og muligheder, der opstår som følge af klimaforandringer.

Net-Zero Asset Owner Alliance

Net-Zero Asset Owner Alliance er en FN-støttet organisation, der blev lanceret i 2019 af en gruppe investorer, der forpligtede sig til at opnå nuludledning af deres investeringer til 2050. I kraft af vores medlemskab har vi forpligtet os til at fremlægge handlingsplaner og delmål hvert femte år, som vi løbende rapporterer om.

Climate Action 100+

[Beskrivelse på vej]

Nature Action 100

[Beskrivelse på vej]

Pri SPRING

[Beskrivelse på vej]