P+ Bæredygtig

P+ Bæredygtig er til dig, der ønsker endnu større fokus på ansvarlige investeringer
circle

Alle pensionsopsparinger i P+ har et højt niveau for ansvarlige investeringer, og vores politik for ansvarlige investeringer gælder på tværs af aktivklasser. Det gør vores ambitiøse klimamål også.
Nogle medlemmer ønsker dog, at deres pension bliver investeret med et endnu større fokus på ansvarlighed end det, de allerede har i vores standardprodukt.

Derfor har P+ som den første arbejdsmarkedspensionskasse lanceret en investeringsprofil med ekstra højt fokus på bæredygtighed i form af P+ Bæredygtig.

Endnu større fokus på ansvarlighed

Med P+ Bæredygtig får du blandt andet endnu større fokus på menneske- og arbejdstagerrettigheder, miljø, biodiversitet, klima, ansvarlig skat og ledelsesmæssige forhold.
Du får flere klimavenlige investeringer i P+ Bæredygtig. Og målet er, at din pension bliver CO2-neutral allerede i 2030. Vi er generelt mindre tålmodige med vores aktive ejerskab, og vi fravælger helt en række selskaber og sektorer. Det gælder blandt andet våben, tobak, alkohol og fossile brændsler.

En del af P+ Livscyklus

P+ Bæredygtig er teknisk set en investeringsprofil under P+ Livscyklus. Det betyder, at forsikringerne er de samme som i P+ Livscyklus. Det betyder også, at du kan vælge P+ Bæredygtig med tre risikoniveauer i form af høj, mellem og lav, ligesom du kan i P+ Livscyklus.

P+ Bæredygtig er et markedsrenteprodukt, hvor din risiko bliver tilpasset efter, hvor langt der er til din pensionsalder. Det betyder, at du tager en højere risiko i de tidlige år, og at risikoen bliver trappet ned, når du kommer tættere på din pensionsalder. På den måde kan du forvente et større afkast de første mange år. Samtidig får du færre udsving, når du nærmer dig den alder, hvor du skal begynde at bruge af din opsparing.

Du kan læse mere om P+ Livscyklus her.

Sammenlignelige forventninger til risiko, omkostninger og afkast

I dag er investeringerne i infrastruktur, ejendomme og ikke-børsnoterede aktier de samme i P+ Livscyklus og P+ Bæredygtig. Vi arbejder dog på, at P+ Bæredygtig på sigt får en selvstændig portefølje af disse såkaldte alternative investeringer.

De to porteføljer adskiller sig først og fremmest i forhold til børsnoterede aktier. Når vi stiller skrappere bæredygtighedskrav, vælger vi nemlig nogle investeringer fra. Hvor P+ Livscyklus indeholder ca. 2500 aktier, indeholder P+ Bæredygtig derfor kun ca. 500 særligt udvalgte aktier.

Vores forventning er samlet set, at både risiko, omkostninger og afkast i P+ Bæredygtig over en lang horisont vil være på niveau med P+ Livscyklus. Det øgede fokus på bæredygtighed betyder dog, at der kan opstå anderledes udsving i afkastet i P+ Bæredygtig.

Sammenligning af P+ Livscyklus og P+ Bæredygtig