Politik for ansvarlige investeringer

Vores politik for ansvarlige investeringer gælder på tværs af vores investeringer og omfatter blandt andet temaerne klima, miljø, biodiversitet, ansvarlig skat, ledelsesforhold, antikorruption, bestikkelse, menneske- og arbejdstagerrettigheder.
circle

Vores arbejde med ansvarlighed tager udgangspunkt i lovgivning samt internationale aftaler, retningslinjer og principper, herunder bl.a. UN PRI, OECD’s Retningslinjer for multinationale selskaber, FN’s Retningslinjer for menneskerettigheder og erhvervsliv samt Paris-aftalen.

Vores politik for ansvarlige investeringer omfatter blandt andet temaerne klima, miljø, biodiversitet, ansvarlig skat, ledelsesforhold, antikorruption, bestikkelse, menneske- og arbejdstagerrettigheder.

Politikken gælder for alle vores investeringer i børsnoterede og ikke-børsnoterede selskaber, kredit og lån til selskaber, ejendomme, infrastruktur, skov og statsobligationer.