Klima

circle

Klima er et hovedtema i P+’s arbejde med ansvarlige investeringer. Vi arbejder målrettet på at sænke CO₂-aftrykket fra vores investeringsportefølje, og Parisaftalen er et vigtigt element i vores arbejde med ansvarlige investeringer. Vi fører skærpet aktivt ejerskab med de største CO2-udledere i porteføljen. Og vi har vi et mål om at øge vores andel af klimavenlige investeringer.

Klimamål
P+ har sat flere ambitiøse klimamål, som gælder for hele porteføljen:
Sådan arbejder vi med klimaindsatsen

Du kan læse meget mere om, hvordan vi i praksis arbejder med at indfri vores klimamål i vores notat om klimaindsatsen i P+, som du finder her.

Fravalg af fossile selskaber

Siden 2019 har P+ haft skærpet fokus på fossile selskaber, og vi har løbende fravalgt, kul-, olie- og gasselskaber. I dag har P+ fravalgt alle de største olie- og gasselskaber og alle selskaber, der har en omsætning fra at udvinde kul. Vi har desuden fravalgt de 50 olie- og gasselskaber, der har ekspanderet deres produktion mest.

Investeringer i vedvarende energi

Vi har løbende øget vores investeringer, der kan understøtte den grønne omstilling. Alene i 2023 investerede P+ ca. 2 mia. kr. i vedvarende energi. Læs mere i vores rapport om samfundsansvar.