Biodiversitet

circle

Ifølge FN’s biodiversitetspanel forsvinder plante- og dyrearter i stadig stigende grad. Det er en bekymrende udvikling. Både for naturen, klimaet og økonomien.

På FN’s biodiversitetskonference i Montreal i 2022 blev der for første gang indgået en international aftale om at beskytte og genoprette verdens biodiversitet. Her blev det blandt andet besluttet, at tabet af biodiversitet skal vendes inden 2030. Og samme år skal 30 pct. af verdens natur være beskyttet.

P+ støtter op om Montreal-aftalen. Og i 2023 lancerede P+ på den baggrund den første helhedsplan for vores arbejde med biodiversitet.

Styrket aktivt ejerskab

P+ som en af de første investorer tilsluttet sig de to nye internationale investorsamarbejder Spring, der ledes af det FN-støttede netværk PRI, og Nature Action 100.

Målet med Nature Action 100 er at udøve aktivt ejerskab med de 100 virksomheder i verden, som har den største afhængighed eller indvirkning på naturen og biodiversiteten, for få dem til at håndtere negative indvirkninger og bidrage til at vende tabet af biodiversitet. Målet med Spring er at udøve aktivt ejerskab med særligt fokus på problemstillinger inden for afskovning og jordforringelse.

Sideløbende udøver vi også aktivt ejerskab via EOS og er i direkte dialog med både kapitalforvaltere og udvalgte danske selskaber inden for blandt andet fødevare- og medicinalindustrien om deres arbejde med biodiversitet.