Bæredygtighedsrelaterede oplysninger

P+ tager højde for negative bæredygtighedsvirkninger og bæredygtighedsrisici samt bidrager til at fremme miljømæssige og sociale karakteristika.
circle

I P+ ønsker vi at bidrage til en ansvarlig udvikling, samtidig med at vi skaber et godt afkast til vores medlemmer.

Vi har fokus på at øge andelen af bæredygtige investeringer i vores investeringsportefølje, og vi bestræber os på at forebygge og håndtere negative indvirkninger fra vores investeringer.

Vores arbejde med ansvarlige investeringer følger vores politik for ansvarlige investeringer og politik for aktivt ejerskab, som bl.a. beskriver, at P+ skal:

  1. tage hensyn til negativ indvirkning på bæredygtighedsfaktorer, forstået som negativ indvirkning fra pensionskassens investeringer på miljømæssige, sociale og ledelsesmæssige forhold.
  2. tage hensyn til bæredygtighedsrisici, forstået som finansielle risici relateret til miljømæssige, sociale og ledelsesmæssige forhold, som kan have væsentlig negativ indvirkning på værdien af pensionskassens investeringer.

Med udgangspunkt i EU’s disclosureforordning har vi samlet informationer om vores arbejde med at integrere hensyn til bæredygtighed i vores investeringer, som du kan finde nedenfor.

Bæredygtighedsrelaterede oplysninger