Ansvarlig skat

P+ vil ikke indgå i investeretingsstrukturer, der er tilrettelagt med henblik på aggressiv skatteplanlægning
circle

Skatteindtægter er en central del af et velfungerende samfund og et fundament for blandt andet en velfungerende velfærd, uddannelse, klimatilpasning og miljøbeskyttelse. Det gælder både i lande med en høj og med en lavere levestandard.

Derfor har vi fokus på, at både vi og de virksomheder, vi investerer i, betaler den korrekte skat. Hverken mere eller mindre.

Som pensionskasse skal vi selvfølgelig undgå dobbeltbeskatning, der vil gå ud over afkastet til vores medlemmers pensioner. Men ingen investeringsstruktur, som P+ indgår i, skal være tilrettelagt med henblik på aggressiv skatteplanlægning.

Vi er løbende i dialog med børsnoterede selskaber om skat. Og inden vi investerer i såkaldt alternative investeringer som fx infrastruktur, ejendomme og ikke-børsnoterede aktier, vurderer vi, om fondens struktur er etableret ansvarligt, og om den overholder vores principper. Vi investerer blandt andet ikke i holdingselskaber, der er indregistrerede eller skattepligtige i lande, der er på OECD’s eller EU’s lister over lande, som ikke efterlever standarder for fair skat og udveksling af oplysninger.

For at kontrollere om fondene efterfølgende lever op til vores principper, foretager vi løbende stikprøvekontroller. Det indebærer, at vi både kontrollerer selskabsstrukturen og det skattemateriale, som ligger til grund for en kapitalforvalters investering i et selskab eller en ejendom.