Aktivt ejerskab og fravalg

Vi bruger vores indflydelse for at påvirke de selskaber, vi investerer i, i en ansvarlig retning. Hvis dialogen er udsigtsløs, kan vi vælge selskaber fra. Men vi prioriterer så vidt muligt aktivt ejerskab. Læs mere om vores arbejde med aktivt ejerskab og fravalg her.
circle

En vigtig del af vores arbejde med ansvarlige investeringer består i at udøve aktivt ejerskab, som det er beskrevet i vores politik for aktivt ejerskab. Det vil sige, at vi arbejder for at påvirke de selskaber, vi investerer i, så de udvikler sig i overensstemmelse med vores politik for ansvarlige investeringer.

Dialoger

Dialog er en hjørnesten i P+’s aktive ejerskab. Når vi går i dialog med børsnoterede selskaber, sker det overvejende i samarbejde med andre investorer via internationale investorsamarbejder. På den måde opnår vi at tale med en større stemme. P+ samarbejder med det engelske konsulenthus EOS (Equity Ownership Services), der er specialiseret i screening, dialog og stemmeafgivelse over for børsnoterede selskaber.

Ved siden samarbejdet med EOS kan vi prioritere at gå i direkte dialog med udvalgte selskaber, ligesom vi løbende er i dialog med både kapitalforvaltere og ikke-børsnoterede selskaber.

Du kan se den seneste liste over selskaber, som EOS har været i dialog med her, og et arkiv over vores dialoger via EOS her.

Stemmeafgivning

Vi bruger løbende vores indflydelse ved at stemme på børsnoterede selskabers generalforsamlinger. I 2023 stemte vi om næsten 35.000 forslag ved knap 3.200 generalforsamlinger. Vores digitale stemmeportal bliver opdateret dagligt, og her kan du se, hvordan P+ har stemt i hvert enkelt tilfælde. Du finder stemmeportalen her. Du kan læse mere om vores tilgang til stemmeafgivelse her.

Observationsliste

Som en del af vores aktive ejerskab, kan vi sætte selskaber på vores observationsliste. Det indebærer, at vi intensiverer vores dialog eller monitorerer selskaberne tæt. Som en del af vores klimamålsætninger udøver vi fx aktivt ejerskab med de 20 største CO2-udledere i vores portefølje. Du kan se den seneste udgave af vores observationsliste her.

Fravalg

I P+ ser vi fravalg som ét blandt mange andre redskaber i vores værktøjskasse – ikke som et mål i sig selv. Hvis dialogen er udsigtsløs, kan vi vælge selskaber fra. Men vi prioriterer så vidt muligt aktivt ejerskab. Og vi gennemgår løbende vores fravalgsliste for at vurdere, om selskaberne har forbedret sig, så en investering igen kan komme på tale. På den måde mener vi, at vi bedst understøtter en reel omstilling og udvikling.

Når et selskab eller land kommer på fravalgslisten, skal der ikke investeres yderligere i selskabet eller landets statsobligationer, og når markedsvilkårene rimeligt tillader det, skal pensionskassen afhænde investeringen.

Fravalg fra fonde af ikke-børsnoterede selskaber samt selskaber, der ejer skov, infrastruktur og ejendomme, kan ofte kun foretages i enighed med andre investorer i fonden.

Du kan se den seneste version af P+’s fravalgsliste her.

 

Fravalgskriterier
P+ fravælger selskaber på baggrund af følgende fravalgskriterier.