IconForstå begreberne 

Depotrente

Her finder du information om depotrenten.

Depotrente er den rente, som medlemmer, der har en pension med gennemsnitsrente, får forrentet deres opsparing med. Depotrenten fastsættes på baggrund af den økonomiske situation, de foregående års afkast og pensionskassens generelle økonomi. Det betyder, at depotrenten udjævner det afkast, som P+ faktisk har opnået, over tid.

Depotrenten fastsættes i udgangspunktet én gang årligt, men kan sættes op eller ned i løbet af året, hvis omstændighederne tilsiger det. Det kan fx være i forbindelse med store stigninger eller fald på kapitalmarkederne.

Din depotrente afhænger af, hvornår du blev medlem af P+, og hvilken pensionsordning du har. Medlemmer på samme pensionsordning får altid samme forrentning, mens der kan være forskel i forrentningen på de forskellige ordninger. Baggrunden for denne forskel ligger blandt andet i, at der er forskellige risici forbundet med pensionstilsagnene på de forskellige ordninger.

Find din depotrente på Min pension
Du kan finde din depotrente under ’Dine oplysninger’ på medlemsportalen Min pension.
Forventningerne til fremtidige depotrenter, de såkaldte ’pronoserenter’, finder du i dit forudsætningsbilag.

Medlemmer på P+ Livscyklus har ikke depotrente. I stedet følger forrentningen af opsparingen det afkast, som P+ opnår på baggrund af det risikoniveau, som medlemmet har valgt. Læs mere om P+ Livscyklus her.