IconForstå begreberne 

Bliv klogere på kursværn

Et kursværn er et beløb eller en procentdel, som trækkes fra dit depot, inden du udtræder af pensionskassen - det vil sige, hvis du overfører dit depot til et andet pensionsselskab, pengeinstitut eller genkøber pensionsordningen. Kursværnet fastsættes mindst en gang om måneden og afhænger af værdien af pensionskassens finansielle aktiver.

I pensionskassen er markedsværdien af investeringerne (reserverne) i stort omfang tildelt medlemmernes depoter. Det betyder, at der ikke er store fælles reserver til at absorbere udsving i kurserne.

Pensionskassens regler om kursværn fremgår af det tekniske grundlag, som er anmeldt til Finanstilsynet.

Der er aktuelt ingen kursværn i P+.