IconForstå begreberne 

Bidragsfri dækning

Bliv klogere på, hvad der sker, når du ikke længere indbetaler til din pensionsordning.

Den bidragsfrie dækning træder automatisk i kraft, hvis indbetalingerne til din pension ophører, uden at du er nået den aftalte pensionsalder i pensionsordningen, og hvis du ikke er gået på pension.

Det betyder, at du beholder din ret til dine nuværende forsikringsdækninger og til gruppeforsikring i de første tre måneder efter, indbetalingen er ophørt. Det kaldes bidragsfri dækning.

Du kan søge om at få forlænget perioden. Det skal ske, inden den bidragsfrie dækning ophører. Du kan søge om forlængelse af bidragsfri dækning for et år ad gangen i op til 3 år. Ønsker du at søge om forlængelse af den bidragsfrie dækning, skal du kontakte os

Hvis du er fratrådt dit job på grund af sygdom, er uden ansættelse eller er startet som selvstændig, vil vi bede dig kontakte os. Det samme gælder, hvis du overvejer at flytte din opsparing. Her kan vi rådgive dig om, hvad du skal være opmærksom på.

I den bidragsfrie periode modregner vi prisen for at opretholde forsikringerne i din opsparing. Bidragsfri dækning gælder, når indbetalingen ophører før den aftalte pensionsalder i pensionsordningen.

Den bidragsfrie dækning træder automatisk i kraft, når indbetalingerne ophører. Vi skriver til dig. Du kan i den forbindelse fravælge den bidragsfrie dækning for den resterende periode.

 

Et eventuelt fravalg træder i kraft den 1. i måneden efter, at du har kontaktet os, dog tidligst ved ophør af indbetaling. 

Vi vil meget gerne tale med dig, hvis det er din private indbetaling, som stopper. Det skyldes, at det kan få skattemæssige konsekvenser, at indbetalingen stopper.

Når den bidragsfrie periode udløber, overføres du til hvilende medlemskab, hvis ikke bidragsbetalingen genoptages. Det har betydning for dine forsikringsdækninger, hvilket du kan læse mere om nedenfor.

 

Hvis du er hvilende medlem, bliver du som hovedregel omfattet af ny klausulperiode, når indbetalingen bliver genoptaget. Du kan læse mere om klausul her

 

Vær opmærksom på, at du ikke optjener anciennitet til lejligheder som hvilende medlem.

 

For P+, P+, tidligere JØP og P+, tidligere DIP

Efter ophør af den bidragsfrie periode, overgår du til hvilende medlemskab. Det betyder, at dine forsikringsdækninger falder, da dækningerne bliver beregnet på grundlag af din opsparing.

Gruppeforsikringen bortfalder ved overgang til hvilende medlemskab, medmindre dit hvilende medlemskab begynder efter, at du er fyldt 60 år.

 

For P+ Livscyklus

I den bidragsfrie periode vil betalingen for dine forsikringsdækninger blive modregnet i din opsparing. Betaling for dødsfaldssummen vil blive afgiftsberigtiget, da der ikke er skattemæssigt fradrag for betalingen.

Efter ophør af den bidragsfrie periode overgår du til hvilende medlemskab. Det betyder, at dine forsikringsdækninger bortfalder. Det gælder også forsikringen ved kritisk sygdom og ulykkesforsikringen.

Har du depotsikring eller udbetalingssikring, beholder du disse ved overgang til hvilende medlemskab.