P+ markerede sig ved Folkemødet

19. juni 2024

circle

Med fire debatter på programmet satte P+ rammerne for diskussioner om bl.a. sundhed, senkarriere, ansvarlige investeringer og ligestilling på årets Folkemøde.

Mere end 3400 arrangementer var på programmet under årets Folkemøde i Allinge på Bornholm. P+ var vært ved fire af dem, hvor vi satte fokus på sundhed, fleksibilitet i senkarrieren, dilemmaer ved ansvarlige investeringer og ligestilling i ubalance. Desuden var P+ inviteret med i en række debatter og netværksarrangementer af vores samarbejdspartnere.

”Vi havde en masse gode dialoger og debatter, både i og uden for teltene. Det vil jeg gerne sig tak til både medlemmer og meningsdannere for,” lyder det efterfølgende fra Kåre Hahn Michelsen, adm. direktør i P+.

Ligestilling og sundhedsordninger

En af P+’s fire debatter havde titlen "Ligestilling i ubalance. Hvordan lukker vi formuegabet?". Hos P+ tager 30 procentpoint flere mænd end kvinder stilling til deres risikoprofil, og generelt følger mænd i langt højere grad med i deres pensionsopsparing og økonomi generelt, end kvinder gør.

”Det er et stort problem, at kvinderne ikke interesserer sig mere for deres pensionsordning. Det kan både koste mange penge på den lange bane, men man risikerer også at have de helt forkerte forsikringsdækninger, hvis uheldet er ude,” lød det bl.a. fra Lene Mortensen, medlemsdirektør i P+ under debatten.

Her havde hun selskab af Sara Vergo, formand for Djøf, Benedikte Løje Nielsen, forperson for Kvindeøkonomien og Malene Matthison-Hansen, formand for Ansattes Råd i IDA.

”Der er kommet rigtig mange gode ideer ud af den snak, vi har haft i dag, som jeg tager med hjem. Både helt konkrete ideer og forslag om at vende hele kommunikationen på hovedet,” lød det fra Lene Mortensen efter debatten.

Hun var også vært ved P+’s debat ”Er sundhedsordninger spild af penge eller rettidig omhu?”, hvor Mireille Lacroix, næstformand for Praktiserende Lægers Organisation, Bo Libergren, næstformand i Region Syddanmark og Johanne Nordmann, formand for Djøf Offentlig sammen med Lene Mortensen bl.a. kom med deres bud på, hvor og hvornår man skal sætte ind for at forebygge og undgå sygemeldinger og på, om private aktører som pensionsselskaber kan være et relevant supplement til det offentlige sundhedsvæsen.

”Jeg tror, det er vigtigt, at vi fokuserer på at finde nogle fælles løsninger på tværs af sundhedssystem, pensionsselskaber, fagforeninger og arbejdsgivere,” konstaterede Lene Mortensen efterfølgende.

De svære dilemmaer

P+ var også vært ved debatten ”Sætter den rene energi et beskidt aftryk?”, hvor adm. direktør i P+, Kåre Hahn Michelsen havde selskab af Mette Thygesen, international direktør i Institut for Menneskerettigheder, Christian Bergmann Mølgaard, kommunikationsdirektør i Better Energy, og Michael Bindseil, Executive Vice President i COWI. Panelet diskuterede nogle af de dilemmaer, man står over for, når udvindingen af mineraler til brug i elbiler og solceller kan gå ud over mennesker eller miljø i det globale syd.

Det var blandt andet produktionen af solceller i den kinesiske region Xinjiang, der blev diskuteret. Kåre Hahn Michelsen forklarede, hvordan P+ som investor forsøger at sikre, at elementerne ned igennem leverandørkæden er produceret ansvarligt, når der investeres i fx solcelleparker.

”Når det handler om E’et i ESG, altså klimaet, kan vedvarende energi noget rigtig godt og er et centralt element i den omstilling, vi skal igennem. Problemet opstår ved S’et i ESG, der typisk handler om arbejdstagerrettigheder. Her kan der være store problemer med menneskerettighederne i den måde, tingene produceres på, specielt inden for solcelleindustrien. Derfor har vi bl.a. frasolgt en række kinesiske selskaber,” sagde han.

Den anden debat, Kåre Hahn Michelsen var vært ved, havde titlen ”Selvpensionering eller senkarriere” og zoomede bl.a. ind på, hvordan arbejdsgivere, pensionskasser og lovgivning kan spille bedre sammen for at sikre rammerne for et mere fleksibelt arbejdsliv. Her havde han selskab af Steen Vinderslev, der er bestyrelsesmedlem i Djøf og kommunaldirektør i Middelfart Kommune, Sune Caspersen, chefanalytiker i Arbejderbevægelsens Erhvervsråd og Jørgen Haukohl, Projekt Director i Rambøll, der har valgt at fortsætte sin professionelle karriere i en alder af knap 80 år.