Nye risikoprofiler i P+ Bæredygtig

23. maj 2024

circle

P+ imødekommer medlemsønsker og lancerer nu høj og lav risiko i opsparingsproduktet P+ Bæredygtig, der har ekstra højt fokus på bæredygtighed.

For godt to år siden lancerede P+ som den første arbejdsmarkedspensionskasse en investeringsprofil i markedsrente med ekstra højt fokus på bæredygtighed. Det hedder P+ Bæredygtig, og er blevet taget rigtig godt imod af medlemmerne. Sidste år blev den samlede opsparing i P+ Bæredygtig mangedoblet og hvert 10. af de medlemmer, der tager stilling til deres investeringsprofil, vælger i dag P+ Bæredygtig.

P+ Bæredygtig blev i første omgang lanceret med en enkelt risikoprofil, der svarer til mellem risiko i standardproduktet, P+ Livscyklus, men flere medlemmer har givet udtryk for, at de gerne vil have mulighed for at vælge imellem flere risikoprofiler inden for P+ Bæredygtig. Derfor lanceres P+ Bæredygtig nu også med både høj og lav risiko i tillæg til den nuværende risikoprofil.

”2023 var et rigtig godt år for både P+ Bæredygtig og vores standardprodukt P+ Livscyklus, som med henholdsvis 18 pct. 16,9 pct. leverede det højeste og næsthøjeste afkast af alle markedsrenteprodukter i hele pensionsbranchen. Vi er det arbejdsmarkedspensionsselskab, som tilbyder vores medlemmer den største fleksibilitet, og den øger vi nu med yderligere to risikoprofiler i P+ Bæredygtig. Ved at tilbyde flere valgmuligheder gør vi det endnu nemmere for medlemmerne at vælge en investeringsprofil, der passer til netop deres ønsker. Både i forhold til risikoniveau og fokus på bæredygtighed.,” forklarer Kåre Hahn Michelsen, adm. direktør i P+.

Mere fokuseret portefølje

Med P+ Bæredygtig får man blandt andet endnu større fokus på menneske- og arbejdstagerrettigheder, miljø, biodiversitet, klima, ansvarlig skat og ledelsesmæssige forhold. P+ Bæredygtig adskiller sig først og fremmest fra P+ Livscyklus i forhold til børsnoterede aktier, erhvervs- og statsobligationer. Hvor P+ Livscyklus indeholder ca. 2.500 børsnoterede aktier, indeholder P+ Bæredygtig ca. 450 aktier.

”Investeringsuniverset er mindre i P+ Bæredygtig, fordi vi sorterer flere selskaber fra og er mindre tålmodige med vores aktive ejerskab,” siger Kåre Hahn Michelsen.

I 2023 var en væsentlig del af investeringerne i de to produkter ens, det gælder fx investeringerne i infrastruktur, ejendomme og ikke-børsnoter aktier.

”Vi har valgt at designe P+ Bæredygtig på den måde, fordi det betyder, at man får et ekstra højt fokus på bæredygtighed samtidig med, at man får en tilstrækkelig stor risikospredning til, at man med ro i sindet kan investere hele sin pensionsopsparing i P+ Bæredygtig. Vi arbejder dog på, at P+ Bæredygtig på sigt får en selvstændige portefølje af de såkaldte alternative investeringer,” siger Kåre Hahn Michelsen.

P+ forventer samlet set, at både risiko, omkostninger og afkast i P+ Bæredygtig over en lang horisont vil være på niveau med P+ Livscyklus. Det øgede fokus på bæredygtighed betyder dog, at der kan opstå anderledes udsving i afkastet i P+ Bæredygtig.

Hvis du allerede har P+ Livscyklus, kan du vælge P+ Bæredygtig og risikoniveau via Min pension.

Igen muligt at vælge ny pensionsordning

I 2023 fik ca. 80.000 medlemmer tilbud om et omvalg til den nye og fleksible pensionsordning, P+ Livscyklus. Omkring 40 pct. tog aktivt stilling, og ca. 17 pct. af de medlemmer, der fik tilbudt et omvalg, takkede ja. 

”Det er positivt, at mange tog stilling til omvalgstilbuddet. Men tallet måtte gerne have været endnu højere. Derfor har vi nu åbnet for et stående omvalg, hvor medlemmer med en gennemsnitsrenteordning, som ikke er på pension, har mulighed for at vælge om, hvis de ønsker det,” siger Kåre Hahn Michelsen.

Investeringsprofilen P+ Bæredygtig er en del af P+ Livscyklus-universet. Hvis du er medlem og ønsker et tilbud om omvalg til P+ Livscyklus, kan du kontakte os her.