Målrettet kommunikation med udgangspunkt i din situation

13. maj 2024

circle

P+ udvider den målrettede kommunikation. Medlemmerne efterlyser nemlig en mere skræddersyet medlemsdialog.

Som medlem af P+ vil du fremover opleve mere målrettet kommunikation, der i endnu højere grad tager udgangspunkt i netop dine behov og livssituation. Sådan lyder meldingen fra medlemsdirektør i P+, Lene Mortensen.

”I vores seneste medlemsundersøgelse kan vi se, at vores medlemmer vurderer mødet med rådgiverne meget positivt. Men vi kan også se, at der fortsat er et stort potentiale for at styrke den personlige rådgivning – både i det personlige møde med medlemmerne og i vores kommunikation med dem,” siger Lene Mortensen og fortsætter:

”Vi har netop etableret en ny rådgivningsplatform, og med den har vi fået musklerne til at understøtte mere individuel kommunikation og proaktiv rådgivning, så medlemmerne kan blive klædt på til at træffe vigtige valg om deres pensionsordning. Derfor tager vi nu også fat på at udvide den målrettede kommunikation."

Behov kan ændre sig gennem livet

For dig som medlem betyder det, at du fremover i stigende grad vil opleve at blive kontaktet, når du med fordel kan justere din pensionsordning eller dine forsikringer. Det kan både være konkret i forhold til din ordning, men kan også skyldes ændringer i din livssituation. Opsparings- og forsikringsbehov ændrer sig nemlig ofte gennem livet.

Som medlem af P+ kan du fx ændre, hvem der er begunstiget på din dødsfaldssum, hvis du bliver gift eller skilt, ligesom du kan vælge at øge din opsparing og gøre den mere fleksibel med en ratepension. Hvis du har pension i P+ Livscyklus kan du fx justere dit risikoniveau, hvilket kan få stor betydning for, hvordan din opsparing forrentes.

Det er vigtigt at tage stilling

Hvis dine forsikringer og pensionsopsparinger ikke passer til din livssituation, kan du i sidste ende risikere, at du ikke er tilstrækkeligt dækket, hvis uheldet er ude – eller at du står tilbage med en lavere pensionsudbetaling end forventet. Derfor er det vigtigt, at du løbende tager stilling og får justeret din ordning.

”For mig er det afgørende, at du som medlem af P+ er klædt på til at tage stilling og træffe de bedst mulige valg for din pension. Derfor vil vi fremover i stigende grad hjælpe medlemmerne gennem målrettet kommunikation og relevante anbefalinger til den enkelte,” siger Lene Mortensen.

Hvis du logger på medlemsportalen Min pension, vil du allerede nu blive mødt af målrettede informationer, der tager udgangspunkt i din ordning hos os. Den opsøgende og målrettede medlemskommunikation bliver rullet ud hen over sommeren. Medlemskommunikationen i P+ er digital, så hvis du ikke allerede har oplyst din e-mailadresse til os, kan du gøre det via Min pension