circle

Politik for dataetik

Data er forudsætningen for, at P+ kan arbejde effektivt og forsvarligt. Hvis vi fx ikke havde data om bl.a. vores medlemmers alder, indbetalinger og beskæftigelse, ville vi hverken kunne sikre de rette opsparinger eller forsikringsordninger. Samtidig bliver data mere og mere integreret i virksomheders forretningsmodeller i kraft af den digitale udvikling. Derfor er det også nødvendigt med etiske overvejelser om, hvordan data bliver anvendt.

P+ bakker op om de dataetiske principper, som brancheforeningen Forsikring & Pension har vedtaget (Cool eller Creepy). Og det er væsentligt for os, at dataetik bliver en fastforankret del af den interne kultur, og at dataetik går hånd i hånd med vores øvrige værdier. Vores mål er altid at anvende data ansvarligt, og vi vil være åbne om, hvordan vi håndterer data.

P+ foretager ikke køb eller salg af data, og pensionskassens data videregives ikke til tredjeparter, medmindre vi har pligt til det ifølge lovgivningen, domstols- eller myndighedsafgørelse eller lignende.

Anvendelse af nye teknologier og træning af algoritmer

I lighed med mange andre virksomheder følger P+ samfundets udvikling og den stigende grad af digitalisering. Det betyder, at pensionskassen løbende arbejder på at understøtte og optimere etablerede arbejdsgange og processer.

Når vi indkøber ny teknologi, ændrer i dataanvendelsen eller eksisterende processer, skal vi følge en fast proces, der bl.a. sikrer en tilstrækkelig ledelsesmæssig forankring, og at der bliver foretaget etiske overvejelser og brugerinddragelse. Vi sikrer, at eksempelvis anvendelsen af algoritmer ikke er programmeret til at levere diskriminerende eller forudindtagede (biased) resultater.