circle

Sådan investerer vi din opsparing

Se bl.a. hvilke konkrete aktier, kredit- og statsobligationer P+ investerer i. Du kan også se en oversigt over vores porteføljeforvaltere.
Sådan har vi sammensat din investeringsportefølje

Vi spreder vores investeringer på tværs af flere forskellige aktiver, som fx aktier, obligationer, ejendomme og infrastruktur. Det gør vi for at sikre en robust portefølje, der kan klare sig godt igennem forskellige konjunkturer. 

Risikostyring

Som pensionskasse skal vi håndtere en række risici, når vi forvalter din pension. Der er fx altid en risiko forbundet med at investere, fordi markederne kan gå op og ned. P+’s risikostyring er beskrevet i rapporten om solvens og finansiel situation (SFCR-rapporten).