circle

Forebyggelse af hvidvask og terrorfinansiering

P+ er som pensionskasse omfattet af hvidvaskloven. Hvidvaskloven stiller krav om, at vi kender vores medlemmer og forstår, hvordan de benytter pensionskassen.

P+ er forpligtet til at sikre, at pensionskassen ikke misbruges til hvidvask eller terrorfinansiering. Vi tager dette ansvar meget seriøst, da hvidvask og terrorfinansiering ikke blot er ødelæggende for pensionskassen og dens medlemmer, men også for samfundet som helhed.

Hvad betyder det for dig?
Vores kendskab til vores medlemmer gør os i stand til at reagere, hvis et medlem foretager en atypisk eller usædvanlig transaktion. I praksis betyder det ikke det store for flertallet af vores medlemmer, der hver måned indbetaler til deres pensionsordning via arbejdsgiver.

Hvis du har foretaget en større ekstra indbetaling, vil vi spørge ind til pengenes oprindelse samt dokumentation herfor. Der kan også være andre situationer, hvor vi efterspørger yderligere oplysninger eller dokumentation, fx billedlegitimation eller adresseoplysninger.

Har vi kontaktet dig?
Har vi kontaktet dig og efterspurgt oplysninger eller dokumentation, skal du fremsende de efterspurgte oplysninger her