IconNyheder / pressemeddelelser 

Flotte afkast til medlemmer af P+ i 2023  

2023 var et ekstraordinært godt investeringsår. Medlemmer med en gennemsnitsrenteordning fik et afkast på 13,2 pct., mens afkastet for medlemmer i P+ Livscyklus lød på 16,9 pct. Medlemmer i P+ Bæredygtig fik med 18 pct. det højeste afkast på tværs af branchen.

22. januar 2024, kl. 11:30

Investeringsåret 2023 endte med flotte positive afkast til medlemmerne af P+, hvor størstedelen af pensionskassens medlemmer i gennemsnitsrente fik et afkast på 13,2 pct. For medlemmer i P+ Livscyklus med 15 år til pension gav lav risiko et afkast på 12,6 pct., mellem risiko leverede 16,9 pct., og høj risiko gav 19,3 pct. Medlemmer i P+ Bæredygtig, der har en risikoprofil svarende til mellem risiko, fik årets højeste afkast på 18 pct.

De flotte afkast for P+ Bæredygtig og P+ Livscyklus betød, at de indtog henholdsvis første- og andenpladsen i branchesammenligning af 18 livscyklusprodukter med mellemrisiko og 15 år til pension fra den uafhængige investeringsekspert Nikolaj Holdt Mikkelsen.

Aktieeksponering gav pote
Årets positive afkast skyldes ikke mindst, at P+ trods den finansielle uro i 2022 valgte at holde fast i investeringsstrategien om at være eksponeret mod aktier og dermed gik ind i 2023 med et relativt højt risikoniveau.

”Vi har haft det lange lys på og fastholdt vores strategi. Som resultat har ca. 70 pct. af eksponeringen af vores globale aktier været rettet mod USA, og selvom der selvfølgelig er forskelle i det amerikanske marked, har aktivklassen samlet set været et meget positivt bekendtskab med et afkast på omkring 18 pct. i 2023,” siger investeringsdirektør Jasper Riis.

Frem mod årets slutning var afkastet da også først og fremmest drevet af aktier. I november og december leverede markedet dog en slutspurt, der betød, at samtlige aktivklasser endte med at bidrage positivt til årets resultat.
 
”Ved udgangen af december var det positive porteføljeafkast fordelt på tværs af porteføljen. Vores kreditobligationer og særlige investeringer endte med flotte afkast på henholdsvis 10 pct. og 11,5 pct., mens reale aktiver endte på 3,8 pct. Obligationer bidrog med et afkast på 5,2 pct., hvilket er en markant forbedring i forhold til det forrige år,” siger investeringsdirektør Jasper Riis.

2022-tab stort set indhentet
De pæne afkast for 2023 betyder, at tabene fra 2022 nu er indhentet i både P+ Livscyklus og P+ Bæredygtig. Set over perioden 2022-2023 har P+ Livscyklus således opnået et samlet afkast på 0,2 pct., mens P+ Bæredygtig har leveret et afkast på 1,7 pct. P+ Balance har i samme periode leveret et samlet afkast på -0,7 pct. og har således næsten indhentet det tabte.

”Ved indgangen til 2023 troede de færreste nok på, at vi allerede ved årets udgang stort set ville have indhentet tabene fra 2022. Men som pensionskasse har vi en langsigtet strategi, og det betyder, at vi kan tillade os at blive i markedet – selv når det er uroligt,” siger Jasper Riis og forsætter:

”Hvor den stærkt stigende inflation i 2022 fik både aktie- og obligationsmarkederne til af falde, var historien den modsatte i 2023, hvor inflationen faldt og både aktier og obligationer steg. De tab vi fik i 2022 skyldtes således den samme eksponering mod aktier, som har skabt vores ekstraordinære resultat i 2023. Vores vedholdenhed har med andre ord betalt sig.”

P+ Bæredygtig leverer årets højeste afkast
Medlemmer med opsparingsproduktet P+ Bæredygtig, der har ekstra højt fokus på bæredygtighed, fik med 18 pct. ikke blot årets højeste afkast i P+, men også på tværs af branchens markedsrenteprodukter.  

”Det er meget tilfredsstillende, at vores nyeste opsparingsprodukt i den grad levere på afkastet. Når P+ Bæredygtig har klaret sig bedst, skyldes det, at antallet og sammensætningen af aktier er en anelse anderledes end i P+ Livscyklus, hvilket har haft betydning i et godt aktieår som 2023.  Det er dog fortsat vores overordnede forventning, at afkastet i P+ Livscyklus og P+ Bæredygtig vil være sammenligneligt på sigt,” siger Jasper Riis.

Positive forventninger til 2024
Efter at et overraskende vanskeligt 2022 blev afløst af et tilsvarende overraskende positivt 2023, er Jasper Riis forsigtig med at spå om det fremtidige afkast. Investeringsdirektørens overordnede forventninger til 2024 er dog positive.

”I 2024 vil udviklingen i inflation og renter fortsat være i fokus. Centralbankerne har håndteret begge dele fornuftigt, og det bekræfter mig i, at vi formodentligt ser ind i et mere normalt år, der hverken vil kaste positive eller negative tocifrede afkast af sig. Geopolitik er en faktor, der vil udgøre et centralt markedstema med fokus på en række igangværende konflikter samt flere vigtige politiske valg, herunder det amerikanske præsidentvalg til november. Men samlet set er vores overordnede forventninger til afkaståret 2024 positive,” siger Jasper Riis.

Læs mere om afkastet for de forskellige opsparingsprodukter i P+ her.

Vær opmærksom på, at medlemmer på gennemsnitsrente får tilskrevet afkast med et års forsinkelse. Det skyldes, at gennemsnitsrenteordninger har depotrente, der udjævner de årlige afkast. Læs mere her.