IconNyheder / pressemeddelelser 

Sommerstatus på ansvarlige investeringer

Hvad har vi gjort ift. ansvarlige investeringer i de seneste måneder? Og hvilke dilemmaer er vi stødt på? Det kan du få svar på her.

22. juni 2021, kl. 09:48

I P+ forholder vi os på daglig basis aktivt til vores politik for ansvarlige investeringer. Vi har bedt chef for ansvarlige investeringer i P+, Kirstine Lund Christiansen, give en status på, hvordan vi har arbejdet med ansvarlige investeringer i de forgangne måneder, samt hvilke udfordringer vi er stødt på.

Hvad har vi gjort ift. ansvarlige investeringer de seneste måneder?
”I den seneste tid har vi haft et særligt fokus på menneskerettigheder. I forlængelse af militærkuppet i Myanmar har vi blandt andet opfordret til at få menneskerettigheder på investeringsdagsordenen, og vi har underskrevet en investorerklæring, der opfordrer virksomheder med relationer til Myanmar til straks at forholde sig til, hvorvidt deres forretningsaktiviteter kan kobles til brud på menneskerettighederne. Vi har også valgt at offentliggøre en liste over de selskaber i vores egen portefølje, som p.t. har en relation til det nye militærregime i Myanmar, og som vi i øjeblikket søger dialog med.”

”For nylig har vi også valgt at fortælle om, hvordan vi frasælger problematiske virksomheder på tværs af både aktier og obligationer. Vores tilgang er ikke kutyme i branchen, men vi mener, at frasalg på tværs af porteføljen er den bedste tilgang, og det vil vi gerne dele med vores medlemmer.”

”På klimaområdet er vi blandt andet gået i gang med at udvikle det system, der skal monitorere porteføljens CO2-aftryk nu og i fremtiden og sikre, at vi når vores mål om en CO2-neutral portefølje senest i 2050. Systemet vil fremover blive styrende for hele vores investeringsarbejde, så det er et stort projekt, som jeg er glad for, at vi har fået søsat allerede nu.”

Eksempler på yderligere indsatser:

• Sammen med 456 investorer fra hele verden har vi underskrevet den fælles erklæring ’2021 Global Investor Statement to Governments on the Climate Crisis’, der opfordrer regeringer verden over til at vedtage klimapolitikker, der understøtter klimavenlig investeringer.

• På generalforsamlinger hos Facebook, Alphabet Inc (ejerne af Google) og Twitter har vi stemt for forslag om, at tech-giganterne fremover skal have et uafhængigt bestyrelsesmedlem med kompetencer inden for menneskerettigheder og/eller civile rettigheder.

• I forbindelse med olieselskaberne Equinors og BP’s seneste generalforsamlinger har vi forholdt os kritisk og stemt for en række forslag, der har til hensigt at øge ambitionerne og tempoet for selskabernes grønne omstilling. Begge selskaber er på vores observationsliste og frasælges, hvis de nødvendige fremskridt udebliver.

Hvilke dilemmaer er vi stødt på?
”I arbejdet med ansvarlige investeringer støder man ofte på udfordringer og dilemmaer. Det vil vi i P+ gerne være åbne om – både over for medlemmerne og i offentligheden. I forbindelse med militærkuppet i Myanmar har vi fx stået i et dilemma om, hvornår og hvordan vi skal handle. Skal vi frasælge, så snart et givent selskab kan linkes til militæret? Eller skal vi gøre et yderligere stykke arbejde for at undersøge relationerne til bunds? I første omgang forsøger vi som nævnt at få et overblik via dialog, samtidig med at vi monitorerer samtlige porteføljeselskaber med relationer til regimet nøje. Vi forventer at kunne tage stilling til eventuelle frasalg senest den 1. oktober i år.”

Du kan blive klogere på flere dilemmaer fra arbejdet med ansvarlige investeringer i vores dilemmaspil.

Du kan læse mere om vores aktuelle indsatser og løbende arbejde med ansvarlige investeringer her