IconNyheder / pressemeddelelser 

Godt i gang med øget ansvarlighed i P+

Der er sket meget siden udmeldingen om nye standarder for ansvarlige investeringer i P+. Her får du en status på, hvad der er sket siden sidst, og hvad der er planlagt fremover på området.

18. januar 2021, kl. 11:14

I efteråret 2020 udmeldte bestyrelsen på baggrund af generalforsamlingen en række nye retningslinjer for klima og ansvarlighed. Flere går længere end medlemsforslagene, og der er allerede eksekveret på de første beslutninger.

P+ har sat et mål om, at samtlige investeringer i vores portefølje skal være CO2-neutrale i 2050. Derfor har vi tilsluttet os den fremmeste alliance for klimaansvarlige investorer, Net-Zero Asset Owner Alliance. Det betyder, at vi har forpligtet vi os til at fremlægge handlingsplaner og delmål hvert femte år, som vi løbende vil rapportere om.

P+ vil også fremover sætte en målsætning for, hvor stor en andel af porteføljen der skal investeres i klimaløsninger og den grønne omstilling. Samtidig er det planen, at vi i løbet af 2021 lancerer en investeringspulje med et reduceret CO2-aftryk.

Kul- og olieselskaber sat under lup
Vi er i fuld gang med at eksekvere på forslagene fra generalforsamlingen om frasalg af selskaber, der udvinder kul og olie.

I december 2020 frasolgte vi alle selskaber, der udvinder kul. I alt er 40 kulselskaber solgt fra efter grundig analyse. Vi vil også se på de selskaber, der anvender kul. På det punkt går vi videre end medlemsforslaget fra seneste generalforsamling, der alene handlede om frasalg af selskaber, der udvinder kul.

I forhold til medlemsforslaget på generalforsamlingen om frasalg af olieproducerende selskaber vil vi foretage en grundig analyse og vurdering af alle selskaber, hvor 30 pct. af omsætningen stammer fra udvinding eller produktion af olie. Alle de selskaber, der ikke er i gang med en omstilling for at opfylde Paris-aftalen, bliver solgt fra. Øvrige selskaber bliver sat på vores observationsliste.

Øget åbenhed om ansvarlige investeringer
P+ følger også medlemsforslaget om øget åbenhed om ansvarlige investeringer i P+, herunder dilemmaer, prioriteringer og aktivt ejerskab. Som et led i at øge åbenheden om ansvarlige investeringer udarbejder vi fra og med i år en årlig ESG-rapport.

Læs også: P+ ekskluderer alle kulselskaber

Læs også: P+ sætter nye standarder for arbejdet med ansvarlige investeringer