IconNyheder / pressemeddelelser 

Sagsbehandling mellem mennesker

Efter tilkendelse af varig invalidepension har Carsten Michael Larsen fået ro og råd til supplerende genoptræning efter to blodpropper.

29. juni 2020, kl. 08:16

Carsten Michael Larsen har brugt det meste af sit arbejdsliv som konsulent i sundhedsvæsnet, og i 2016 var han med til at starte Næstehjælperne, et netværk, der hjælper borgere, der er blevet ramt af de politiske reformer af bl.a. førtidspension og sygedagpenge. Da han blev ramt af to blodpropper i efteråret 2017, endte han pludselig selv som patient i det offentlige regi, hvor det kunne være svært at tillade sig at føle sig syg.

”Jeg kendte jo systemet indefra på forhånd, og selvom jeg personligt ikke har været udsat for noget graverende, var det hårdt at opleve, at der ikke var særlig stor forståelse for min situation. Det hele var meget maskinelt, og jeg følte hele tiden, at jeg skulle legitimere mig,” fortæller Carsten Michael Larsen.

Mødt som et menneske
Sideløbende med sin behandling og arbejdsprøvning i offentligt regi valgte Carsten Michael Larsen derfor at kontakte P+, hvor en rådgiver i første omgang hjalp ham til at få tilkendt en udbetaling for kritisk sygdom.

”Første gang jeg kontaktede P+, kom jeg i kontakt med en meget forstående og imødekommende rådgiver, og det var fantastisk at opleve at blive mødt som et menneske frem for en sagsakt. Jeg var blevet så vant til at skulle legitimere mig, at jeg var kommet i tvivl om, hvorvidt jeg overhovedet kunne tillade mig at sige, at jeg var syg. Men rådgiveren beroligede mig med det samme og sagde, at man kunne se på mine papirer, hvad jeg havde været igennem. Det gjorde mig meget tryg,” fortæller Carsten Michael Larsen.

Vandtætte skotter
I løbet af det næste halvandet år taler Carsten Michael Larsen løbende med rådgiverne i P+ om mulighederne og betingelserne for invalidepension, der bliver aktuel, da han bliver opsagt i starten af 2019.

Samtalerne er med til at danne grundlag for P+’s selvstændige vurdering af sagen, og det betyder meget for Carsten Michael Larsen, at pensionskassens afgørelsesgrundlag ikke udelukkende trækker på sagsakterne i det offentlige system.

”Det faktum, at der var vandtætte skotter mellem pensionskassens sagsbehandling og eksempelvis jobcenteret, gjorde mig tryg og understregede, at P+ tog udgangspunkt i mig fremfor systemet. Samtidig hjalp samtalerne mig til at erkende, at invalidepension var det rigtige i min situation, ligesom jeg fik hjælp til at udfylde ansøgningen.”

Hurtig sagsbehandling skabte ro
I forbindelse med sin ansøgning om invalidepension vælger Carsten Michael Larsen selv at selv at indhente sine sagsakter fra det offentlige via sundhed.dk, hvilket er medvirkende til en exceptionelt hurtig sagsbehandling.

”Fra min erfaring med at hjælpe andre med at orientere sig i det offentlige system ved jeg, at sagsbehandling af invalidesager ofte trækker ud, og jeg var derfor imponeret over, hvor hurtigt det gik, da vi først fik samlet materialet. Jeg var samtidig glad for, at jeg havde mulighed for at bidrage til sagsbehandlingen ved selv at indhente mine sagsakter. Det gav mig en følelse af, at jeg kunne gøre en forskel for min egen situation, og det tror jeg er vigtigt.”

I august 2019 tilkendes Carsten Michael Larsen varig invalidepension, hvilket i dag har givet ham den nødvendige ro til at fokusere på sin genoptræning. Samtidig har han fået råd til at tilkøbe specialiseret genoptræning som supplement til den kommunale vedligeholdelsestræning.

”Min genoptræning er helt afgørende for, at jeg kan fokusere på at fungere i hverdagen, og jeg kan tydeligt mærke, hvis jeg ikke har ro til genoptræningen. Roen, som invalidepensionen har givet mig, er på den måde blevet basis for et liv, hvor jeg selv kan tage ansvar, og hvor jeg ikke skal jages rundt af myndighederne.”

Forståelse er afgørende
I dag husker Carsten Michael Larsen stadig den menneskelighed og forståelse, han oplevede, da han kontaktede pensionskassens rådgivere første gang, og oplevelsen har været afgørende for, hvordan han selv har tacklet sit sagsforløb.

”Jeg har udelukkende været i kontakt med P+ via telefon, men man skal ikke underkende, hvor stor en effekt et andets menneskets stemme og forståelse kan være, når man står i en kritisk situation. Jeg havde aldrig forestille mig, at jeg selv skulle have behov for den hjælp, som jeg har fået, men jeg er i dag taknemmelig for, at jeg har en pensionskasse, der står klar, hvis livet pludselig ændrer sig.”

Læs mere om, hvordan P+ kan hjælpe dig ved kritisk sygdom her