IconNyheder / pressemeddelelser 

Nye skridt mod konsolidering af P+

Som pensionskasse for mere end 100.000 akademikere arbejder vi for at skabe værdi for alle vores medlemmer. Derfor gennemfører vi løbende tiltag, der harmoniserer vilkårene for pensionsordninger i P+.

31. august 2020, kl. 12:28

Som en naturlig følge af fusionen er medlemssystemet blevet opgraderet og dermed fremtidssikret.

I den forbindelse implementerer og harmoniserer vi løbende en række elementer i medlemmernes pensionsordninger og produkter.

Vi har blandt andet harmoniseret administrationsomkostningerne, så gebyrer forbundet med administration er ens for alle medlemmer.

Mere produktfleksibilitet til tidligere DIP-medlemmer
Der er også mere fleksibilitet og valgfrihed for tidligere medlemmer på P+ Regulativ 2006, tidligere DIP Regulativ 3. Det er sket efter sammenlægningen af P+ Regulativ 2006, tidligere Regulativ 3 og P+ Regulativ 2011, tidligere DIP Regulativ 4.

Sammenlægningen vandt opbakning hos medlemmerne i 2018, da generalforsamlingen dengang stemte for bestyrelsens forslag om at lægge de to regulativer sammen.

For dig, der tidligere var omfattet af P+ Regulativ 2006, tidligere DIP Regulativ 3, giver sammenlægningen nye muligheder. For eksempel kan du nu justere størrelsen på dine forsikringsdækninger, og du har mulighed for at vælge midlertidig invalidepension.

På opsparingsprodukterne (ratepension og aldersforsikring) kan du vælge mellem vores forskellige investeringspuljer, P+ Balance, P+ Aktiemax og P+ Obligationsmax.

Læs om flere tiltag i forbindelse med opgradering af medlemssystemet her

Læs mere om vores pensioner og forsikringer her

Læs mere om vores forskellige investeringspuljer her

Se regulativerne her