IconNyheder / pressemeddelelser 

Ny bestyrelsesformand valgt på generalforsamling med flot fremmøde

Over 1.100 medlemmer af P+ havde tilmeldt sig årets generalforsamling, hvor der både var god debat, blev valgt en ny formand for bestyrelsen og vedtaget to medlemsforslag.

5. april 2024, kl. 12:00

Der var stort fremmøde på P+’s årlige generalforsamling, der blev afholdt d. 3. april. 475 medlemmer deltog fysisk ved arrangementet på Tivoli Hotel & Congress Center, godt 350 deltog digitalt, og mere end 1.200 medlemmer havde afgivet fuldmagt på forhånd.

I bestyrelsens beretning kunne formand Kim Duus fortælle om et godt 2023, der bød på høje afkast til medlemmernes pensioner.

”Der er mange forskellige opgaver at håndtere i en pensionskasse, men den vigtigste er og bliver at skabe afkast til medlemmerne. Derfor er vi glade for, at 2023 var et rigtig godt investeringsår i P+. Afkastet i P+ Livscyklus blev kun overgået af P+ Bæredygtig, når man sammenligner pensionsbranchens markedsrenteprodukter for medlemmer med mere end 15 år til pension, som er den nye branchestandard. P+ leverede med andre ord både branchens højeste og næsthøjeste afkast. Det er selvsagt meget tilfredsstillende,” sagde Kim Duus.

Fremgang på flere fronter
I fremlæggelsen af årsrapporten kunne P+’s adm. direktør Kåre Hahn Michelsen fortælle om fremgang i både indbetalingerne og i medlemstallet, som ved udgangen af 2023 nåede op over 114.000. Samtidig havde P+ fastholdt nogle af pensionsbranchens allerlaveste omkostninger.

”Det er meget positivt, at vi fortsat bliver flere medlemmer af P+. Væksten er med til at styrke fællesskabet. Og det betyder, at vi kan fortsætte med at udvikle vores værditilbud samtidig med, at vi holder omkostningerne nede,” lød det fra Kåre Hahn Michelsen.

Stor opbakning til ny formand for bestyrelsen
Forud for generalforsamlingen havde Kim Duus meldt ud, at han ville takke af som formand. Fra den afgående formand lød der en tak til både bestyrelseskolleger, Djøf, IDA og medlemmerne af P+.

”Først og fremmest tak til alle jer, der deltager på generalforsamlingen i dag, og til de mange kompetente medlemmer, der engagerer sig i deres pension. Jeg har været glad for at stå i spidsen for pensionskassen for akademikere og ville meget gerne have fortsat, men der kom en anden opgave i vejen, som jeg ikke kunne sige nej til, og som er uforenelig med formandsposten i P+. Og der er fundet en mere end fuldgyldig erstatning til formandsposten,” lød det fra Kim Duus.

Bestyrelsen havde indstillet Lars Bo Bertram som ny formand for bestyrelsen, efter han var blevet udpeget af IDA og Djøf i fællesskab. Et meget stort flertal af medlemmerne godkendte Lars Bo Bertram, som dermed overtog posten som bestyrelsesformand ved generalforsamlingens afslutning – et arbejde, han ser frem til.

”Det har været en fornøjelse at følge P+ på sidelinjen de senere år. P+ har leveret flotte afkast – faktisk nogle af de bedste i branchen. Det er sket samtidig med et øget fokus på medlemstilfredshed og øget ansvarlighed. Som formand vil jeg arbejde for at fortsætte med at øge medlemstilfredsheden. Jeg mener, at P+ skal være akademikernes naturlige valg – både når det gælder pension og sundhed,” sagde Lars Bo Bertram.

To medlemsforslag vedtaget
Medlemmer af P+ havde stillet tre forslag på generalforsamlingen. Alle tre forslag handlede om P+’s arbejde med ansvarlige investeringer.

Bestyrelsen støttede to af forslagene, og de blev begge vedtaget med stort flertal. Det drejer sig dels om et forslag om styrket aktivt ejerskab, som 81 pct. af medlemmerne stemte for. Dels om et forslag om yderligere fravalg af fossile investeringer, som 78 pct. af medlemmerne støttede.

Et tredje medlemsforslag om at fravælge alle investeringer i Israel blev efter en debat, hvor der både var indlæg for og imod forslaget, ikke vedtaget, da 71 pct. stemte imod.

Valg til bestyrelsen
I forlængelse af generalforsamlingen skal der vælges fire medlemmer til bestyrelsen i P+. Det sker ved en urafstemning, der løber fra d. 8. til d. 22. april. Alle medlemmer vil modtage et valgbrev i e-Boks, når valget åbner.

Der er 11 kandidater til bestyrelsen, hvoraf bestyrelsen har indstillet fire kandidater, og medlemmer har indstillet syv.

Alle kandidater havde mulighed for at præsentere deres kandidatur på generalforsamlingen. Fra både den afgående og den nye formand lød der en klar opfordring til alle medlemmer om at deltage i medlemsdemokratiet.

”Igennem de senere år er der kommet stadig flere krav fra myndighedernes side til de samlede kompetencer, som en bestyrelse for en pensionskasse skal besidde. Bestyrelsen mener, at bestyrelsens fire kandidater repræsenterer de kompetencer, der er nødvendige for at leve op til kravene, og kan sikre en stabil og troværdig drift af pensionskassen,” sagde Kim Duus.

Den nye bestyrelsesformand Lars Bo Bertram opfordrer medlemmerne til at bruge deres stemme.

”Jeg håber, at flest muligt medlemmer vil være med til at beslutte, hvem der fremover skal tegne retningen for P+. Jeg vil derfor gerne opfordre alle til at stemme og sprede budskabet om at deltage i medlemsdemokratiet blandt venner og kolleger, der er medlemmer af P+,” sagde Lars Bo Bertram.

Du kan læse mere om bestyrelsesvalget og kandidaterne til bestyrelsen her.

Du kan læse et referat af generalforsamlingen her.