IconGeneralforsamling 

Bestyrelsesvalg 2024

Bestyrelsesvalget 2024 løb fra den 8. til den 22. april.

Bestyrelsesvalget 2024 løb fra den 8. til den 22. april. Du kan se resultatet af valget her.

Bestyrelsens kandidater
Udover formanden skal bestyrelsen, jf. vedtægten, indstille 4 kandidater til valg til bestyrelsen. Bestyrelsen indstiller Katrine Ehnhuus, Peter Falkenham, David Lando og Helle Munk Ravnborg.

Katrine, Peter og Helle er siddende bestyrelsesmedlemmer, mens David indstilles som nyt medlem i stedet for Peter Løchte Jørgensen, der efter 11 år i bestyrelsen har valgt ikke at genopstille. 

Med indstilling af de 4 kandidater sikrer bestyrelsen, at den samlede bestyrelse har de nødvendige kvalifikationer samt viden og erfaring om pensionskassens risici til at sikre en forsvarlig drift af pensionskassen. Med indstillingen sikres også kontinuitet.

Kandidater opstillet af medlemmer
Medlemmer af pensionskassen har opstillet følgende kandidater: Poul Houman Andersen, Anders Lyngaa Kristoffersen, William Lim, Andreas Munch Møller, Amanda Koefoed Simonsen, Rósa Vikingsdóttir og Marie Aasøe.