IconNyheder / pressemeddelelser 

Din pension er blevet 5 milliarder kroner grønnere

Siden efteråret har P+ investeret 1,4 mia. kr. i vedvarende energi og flyttet 2,8 mia. til aktier med et lavt klimaaftryk. Samtidig har vi frasolgt kul, olie og CO2-intensive selskaber for 850 mio. kr.

10. marts 2021, kl. 11:29

En CO2-neutral portefølje i 2050, tilslutning til den fremmeste alliance for klimaansvarlige investorer, øget åbenhed om ansvarlighed samt frasalg af kul-, forsynings- og olieselskaber. Det var hovedkonklusionerne, da bestyrelsen vedtog en ny standard for klimaansvarlige investeringer i november sidste år. Og den nye standard er gået hånd i hånd med investeringer, der aktivt understøtter den grønne omstilling og sænker klimaaftrykket fra pensionskassens portefølje.

Investering i aktier med lavt klimaaftryk
”Som en del af vores målsætning om en klimaneutral portefølje har vi i februar investeret knap 2,8 mia. i aktier med et lavt klimaaftryk. Lidt teknisk har vi investereret i MSCI’s Climate Change-indeks, hvor man investerer i et verdensindeks med en overvægt af selskaber, der bidrager positivt til at løse klimaudfordringerne, og færre selskaber, der står til at blive påvirket negativt af klimaudfordringerne, fx fordi deres efterspørgsel vil falde. Det betyder, at vi faktisk halverer CO2-aftrykket på investeringen sammenlignet med en investering i det generelle verdensindeks – samtidig med at vi får en billig og bred eksponering mod de globale aktiemarkeder”, udtaler Kåre Hahn Michelsen, der er investeringsdirektør i P+, og fortsætter:

”Investeringen i Climate Change-indekset er et vigtigt bidrag til vores arbejde med at sænke klimaaftrykket fra vores portefølje uden at gå på kompromis med afkastet. Det historiske afkast på indekset ligger nemlig på niveau med afkastet for det samlede verdensindeks. Og fremadrettet kan det ligefrem være en bedre forretning, fordi vi ikke bliver eksponeret for investeringer i de selskaber, der vil blive hårdest ramt af klimaforandringerne og omstillingen til en grøn økonomi. Derfor ser vi det som en god investering både for klimaet og for vores medlemmer.”

Nye investeringer i grøn infrastruktur
Foruden investeringen på 2,8 mia. kr. i Climate Change-indekset har P+ også afsat yderligere 1,4 mia. kr. til investeringer, der aktivt understøtter den grønne omstilling. Investeringerne foretages igennem de to fonde I Squared Capital og Copenhagen Infrastructure Partners, der begge er specialiseret i investeringer i infrastruktur og vedvarende energi.

”Vi har afsat 1,4 mia. til bl.a. at øge vores investeringer i vedvarende energikilder og grøn infrastruktur. Både fordi vi som ansvarlig investor gerne vil være med til aktivt at understøtte den grønne omstilling. Men også fordi vi forventer, at vi kun vil se en øget efterspørgsel efter grønne energikilder i fremtiden. Derfor er det også en investering, som vi forventer at kunne lave et godt afkast på til vores medlemmers pensioner”, fortæller Kåre Hahn Michelsen.

Frasalg for 850 mio. kr.
Samtidig med at der er kommet flere grønne investeringer ind i porteføljen, er der også blevet solgt godt ud af investeringerne i fossile selskaber.

”Forud for sidste års generalforsamling satte vi gang i en grundig gennemgang af vores portefølje med henblik på at vurdere, hvilke investeringer i fossile energikilder vi evt. kunne beholde, og hvilke vi skulle sælge fra. På baggrund af første del af vores analyse og bestyrelsens nye standard for klimaansvarlige investeringer har vi inden for de seneste måneder frasolgt investeringer for over 850 mio. kr. i kul- og olieselskaber og i andre selskaber med et stort klimaaftryk. Tallet dækker over, at vi solgte alle vores resterende investeringer i kulselskaber i december, hvilket løb op i 250 mio. kr. i alt. Og i februar solgte vi så aktier og obligationer i olieselskaber for i alt 550 mio. kr. Derudover har vi frasolgt investeringer for ca. 50 mio. kr. i cement, stål o. lign., der har et stort klimaftryk”, fortæller Kåre Hahn Michelsen.

Ny rapport om ansvarlige investeringer på trapperne
Den nye standard for klimaansvarlige investeringer betyder, at P+ ikke kun vil arbejde for en grønnere portefølje, men også for større åbenhed og øget transparens om vores investeringer. Derfor fremlægger vi fra i år en rapport om ansvarlige investeringer, der vil blive offentliggjort på hjemmesiden hvert år inden generalforsamlingen.

Vi vil også redegøre for vores investeringer i de klimabelastende selskaber, der er omfattet af Climate Action 100+, og hvordan vi arbejder med aktivt ejerskab i olie- og forsyningsselskaber, så man som medlem kan se, hvordan vi arbejder for at få selskaberne til at omstille sig i de tilfælde, hvor vi har valgt at beholde en investering.

”Vi har i første omgang valgt at beholde fire af de store olieselskaber, fordi de er begyndt at formulere ambitiøse klimamål og vise tegn på grøn omstilling. Det vil vi gerne give dem en chance for at bevise. Derfor har vi foreløbigt valgt at beholde vores investeringer for at udøve aktivt ejerskab og holde dem fast på de grønne ambitioner. Vi har givet selskaberne en deadline på enten et halvt eller et helt år. Hvis de til den tid kan vise, at de sætter handling bag de grønne ambitioner, vil vi beholde investeringen og fortsætte med at yde aktivt ejerskab. Hvis de omvendt ikke kan leve op til vores krav, bliver de solgt fra ligesom resten”, fortæller Kåre Hahn Michelsen.

Rapporten om ansvarlige investeringer vil være tilgængelig på hjemmesiden fra ca. den 20. marts sammen med oversigten over P+’s investeringer i selskaber, der er omfattet af Climate Action 100+.

Sådan fordeler de grønne investeringer sig
Siden efteråret har P+ investeret ca. 4,2 mia. kr. i grønne investeringer. Det fordeler sig på investeringer for 2,8 mia. kr. i et indeks med lavt klimaftryk og 1,4 mia. kr. i grønne investeringer i bl.a. vedvarende energi. Samtidig har vi frasolgt investeringer i kul, olie og CO2-intensive selskaber for 0,85 mia. kr.

Læs også: P+ sætter ny standard for arbejdet med ansvarlige investeringer