IconNyheder / pressemeddelelser 

P+ sætter ny standard for arbejdet med ansvarlige investeringer

CO2-neutral portefølje, skærpede regler for frasalg og øget transparens om vores investeringer. Som medlem af P+ bidrager du endnu mere aktivt til den grønne omstilling.

4. november 2020, kl. 16:16

Med en samlet opsparing på 135 milliarder har P+ i dag en størrelse, hvor vi kan gøre en aktiv forskel. Bestyrelsen har derfor valgt at sætte en ambitiøs retning for de næste mange års arbejde. Det fortæller bestyrelsesformand i P+, Anders Eldrup:

”P+ er en medlemsejet pensionskasse med 100.000 medlemmer. Med stigende styrke har vores medlemmer, bl.a. på de årlige generalforsamlinger, tilkendegivet, at man ønsker, at pensionskassen spiller en mere aktiv rolle i den grønne omstilling. Vi har derfor sat os et ambitiøst mål om, at samtlige investeringer i vores portefølje skal være CO2-neutrale i 2050. Samtidig forventer vi at lancere en grøn investeringspulje i 2021, ligesom vi har valgt at tilslutte os Net-Zero Asset Owner Alliance, der er den fremmeste alliance for klimaansvarlige investorer. Tilsammen vil det bidrage til en markant tydeligere grøn og ansvarlig retning for pensionskassen i fremtiden.”

Skrappere regler for frasalg
Konkret betyder de nye målsætninger blandt andet, at P+ fremover vil trække en tydeligere streg i sandet over for de virksomheder, der ikke lever op til pensionskassens målsætninger.

”Vi tror på, at dialog og aktivt ejerskab kan skabe reelle ændringer. Det er vores primære virkemiddel. Hvis selskaberne i vores portefølje nægter at indgå i en dialog med henblik på at omstille sig, vil vi frasælge aktierne. Vi har derfor valgt at frasælge alle kulselskaber, medmindre kul i dag udgør under 5 pct. af deres omsætning, og selskaberne samtidig kan dokumentere, at de er i gang med en grøn omstilling,” siger Anders Eldrup og forsætter:

”Samtidig påbegynder vi en vurdering af alle forsyningsselskaber med henblik på frasalg af selskaber, der baserer mere end 25 pct. af deres omsætning på elektricitet fra kul, ligesom vi ønsker et frasalg af alle olieselskaber, hvor mere end 30 pct. af omsætningen stammer fra produktion af olie, og hvor selskabet ikke ønsker at indgå i en dialog om omstilling. Ambitionen er at nå i mål med dette arbejde i løbet af 2021."

Ny måde at tænke ansvarlighed på
Når der sælges fra, fokuserer mange investorer udelukkende på de cirka 40 pct. af porteføljen med børsnoterede aktier. Her sætter P+ en ny standard.

”I P+ tager vi skridtet videre og ser på alle vores investeringer, også obligationer og unoterede investeringer. Det er et temmelig omfattende og meget ambitiøst arbejde, men vi mener, at grundighed og vedholdenhed er en vigtig forudsætning for at løse klimaudfordringerne på sigt,” siger Anders Eldrup.

Øget åbenhed om dilemmaer
I forlængelse af de nye retningslinjer for ansvarlige investeringer har P+ vedtaget en række principper om øget åbenhed, der vil skabe transparens om pensionskassens investeringer over for både medlemmer og offentligheden.

”Som medlemsejet pensionskasse er det vigtigt, at vores medlemmer kan få fuldt indblik i, hvad deres pension bliver investeret i. Fremover vil vi derfor offentliggøre en oversigt over vores investeringer i de selskaber, der i dag hører til blandt de mest klimabelastende, sammen med en begrundelse for hver enkelt investering. Vi kommer også til at offentliggøre information om aktivt ejerskab, så man som medlem kan se, hvordan vi aktivt arbejder for at få selskaberne på vores observationsliste til at omstille sig, ligesom vi vil udgive en årlig ESG-rapport, hvor vi uddyber vores arbejde med ansvarlige investeringer,” siger Anders Eldrup og forsætter:

”Verden kan ikke altid deles op i sorte og grønne virksomheder, og som ansvarlig investor bliver vi konstant stillet over for dilemmaer, hvor der ikke er nogen nemme svar. Ved at skabe transparens om vores egne investeringer og prioriteringer, håber vi derfor at kunne bidrage til en øget dialog om ansvarlige investeringer både i vores branche og i offentligheden generelt.”

Som medlem vil du løbende blive orienteret om implementeringen af vores nye retningslinjer via hjemmesiden og nyhedsbreve. Du kan også følge de løbende opdateringer på vores temasider om ansvarlige investeringer her.

 

Fakta

  • Vores portefølje skal være CO2-neutral senest i 2050
  • Vi lancerer grøn investeringspulje i 2021
  • Vi tilslutter os Net-Zero Asset Owner Alliance, der er den fremmeste alliance for klimaansvarlige investorer, og hvor vi bl.a. forpligter os på at udarbejde handlingsplaner hvert 5. år, som vi vil fremlægge åbent.
  • Vi frasælger alle kulselskaber, med mindre omsætningen fra kul i dag er minimal, og de samtidig kan dokumentere, at de er i gang med en grøn omstilling. Det vil sige, at hvis en virksomhed har en omsætning, hvor mellem 0 og 5% stammer fra kul, og selskabet samtidig kan fremvise en klar strategi for, hvordan deres forretningsmodel vil leve op til Paris-aftalen, så har vi valgt at beholde dem, men sætte dem på vores observationsliste, hvor vi stiller krav og holder dem op på målsætningerne. Alle andre kulselskaber sælger vi fra.
  • Vi frasælger også alle forsyningsselskaber, der baserer mere end 25% af deres omsætning på elektricitet fra kul. Og i forhold til olie har vi defineret nogle skrappe retningslinjer, så vi kommer til at kigge olieproducerende selskaber grundigt efter i sømmene, hvor mere end 30% af omsætningen stammer fra produktion af olie. Og vi frasælger alle dem, der ikke er i gang med en omstilling, hvor deres forretningsmodel er forenelig med Paris-aftalen. Det er et meget tydeligt signal, vi her sender, og væsentligt mere drastisk end normen.
  • Ikke mindst, fordi vi tager skridtet fuldt ud og ikke kun nøjes med at se på aktier. Mange investorer fokuserer kun på de 40% af investeringer, der udgøres af børsnoterede aktier, når de sælger fra. Vi kommer i stedet til at tage skridtet videre og se på alle investeringer, også obligationer og unoterede investeringer.
  • Vi vil derfor offentliggøre en oversigt over vores investeringer i de selskaber, der i dag hører til blandt de mest klimabelastende, sammen med en begrundelse for hver enkelt investering.
  • Og vi vil også offentliggøre oplysninger om de selskaber, vi har på vores observationsliste, og hvordan vi aktivt arbejder for at få dem til at omstille sig i en grønnere retning, herunder de konkrete krav, målsætninger og deadlines, vi stiller til hvert enkelt selskab.