IconNyheder / pressemeddelelser 

Din årsopgørelse 2019

Mandag den 9. marts får du adgang til din årsopgørelse på SKAT. Vi har samlet en række svar på de pensionsspørgsmål, som vores medlemmer typisk stiller til deres årsopgørelse.

5. marts 2020, kl. 14:44

Din arbejdsgiver fratrækker pensionsbidrag i din løn, før skatten af din løn beregnes. På selvangivelsen fremgår din lønindkomst derfor efter fradrag af pensionsbidrag. Det betyder, at du allerede har fået skattefordelen, når din løn indberettes.

P+ indberetter dine private pensionsindbetalinger til SKAT. Når du er logget på skat.dk, kan du under fanen ’Skatteoplysninger’ se alt, hvad der er indberettet til brug for din selvangivelse. Du kan også få overblik over de indberettede beløb under fanen ’Indberetninger til SKAT’ på Min pension.

Hvis dine private pensionsindbetalinger ikke fremgår af din årsopgørelse, skal du selv påføre dem som enten ratepension (rubrik 21) og/eller livsvarig pension (rubrik 24) på din selvangivelse. Har du spørgsmål til din indberetning, skal du kontakte SKAT. Det kan du gøre direkte gennem din profil, når du er logget på skat.dk

Gruppeforsikringen bliver betalt gennem bonus, og derfor bliver du beskattet af præmien. Den indberettede pris for dine gruppeforsikringer kan du finde under rubrik 347, “Indskud på arbejdsgiveradministreret alderspension, gruppeliv, m.v., fratrukket i din løn”.

Du kan læse mere om P+’s gruppeforsikringer her.

Modtager du en månedlig pension fra P+, indgår den som indkomst sammen med øvrige indkomster, fx folkepension og ATP.

Når du er logget på skat.dk, kan du under fanen ’Skatteoplysninger’ se alt, hvad der er indberettet til brug for din selvangivelse. Du kan også få overblik over de indberettede beløb under fanen ’Indberetninger til SKAT’ på Min pension.

Hvis din pension ikke fremgår af din årsopgørelse, skal du selv påføre den i rubrik 11 på din selvangivelse. Har du spørgsmål til din indberetning, skal du kontakte SKAT. Det kan du gøre direkte gennem din profil, når du er logget på skat.dk

Hvis du konstaterer, at der er betalt for meget ind på din ratepension, kan vi hjælpe dig med at få justeret beløbet. Det kræver, at du sender os forsiden af din årsopgørelse, da den skal bruges som dokumentation. Du kan indsende forsiden af din årsopgørelse til os på sikker mail via dette link.

Når vi har modtaget dokumentationen, kontakter vi dig om sagens videre forløb.

Har du yderligere spørgsmål, er du velkommen til at skrive til os eller kontakte os telefonisk i vores åbningstid.