Gruppeforsikringen er en række forsikringer, som giver den grundlæggende sikkerhed ved sygdom, ulykke og dødsfald. Pensionskassen har tegnet en gruppeforsikring med følgende forsikringer:

  • Dødsfaldsum
  • Forsikring ved visse kritiske sygdomme
  • Invalidesumforsikring
  • Ulykkesforsikring

Gruppeforsikringen er en etårig forsikring. Bestyrelsen fastsætter gruppeforsikringen og præmien årligt. I 2021 udgør præmien 1.860 årligt. Den bliver betalt gennem bonus på pensionsordningen og der er derfor ikke fradrag for indbetalingen. Pensionskassen indberetter hvert år præmien til SKAT for dig. Præmien er skattepligtig indkomst.