IconNyheder / pressemeddelelser 

Det stigende fokus på ansvarlige investeringer bør omfavnes med åbenhed

P+’s administrerende direktør, Søren Kolbye Sørensen, opfordrer i et debatindlæg til at få åbenhed og nuancerne frem i debatten om pensionssektorens klimainvesteringer.

8. april 2021, kl. 12:50

Debatindlæg af Søren Kolbye Sørensen, administrerende direktør i P+.

Ansvarlighed er blevet et af de vigtigste temaer for mange danskere, når deres pension skal investeres. Det mærker vi også i P+, Pensionskassen for Akademikere, hvor kunderne vil høre, hvordan vi arbejder med ansvarlighed.

Det er kun positivt, at flere engagerer sig i deres pension, og hvordan deres opsparing bliver investeret. Som branche skal vi derfor imødekomme den stigende interesse. Vi skal være anderledes åbne om vores investeringer. Og redegøre for til- og fravalgene i vores investeringer, og hvorfor vi prioriterer, som vi gør.

Det lyder måske let af afgøre, om en investering er ansvarlig, men det er det faktisk ikke. For i praksis står man ofte over for svære valg, når man skal vurdere en investeringscase. Lad mig illustrere det med olieselskaberne.

Hvordan håndterer man olieselskaber med omstillingspotentiale?
I P+ er det en central del af vores politik for ansvarlige investeringer, at vi skal bidrage til den grønne omstilling og målene i Parisaftalen. Vi har også forpligtet os på, at alle vores investeringer skal være CO2-neutrale i 2050. Klima og miljø er derfor sammen med bl.a. sociale forhold nogle af de centrale faktorer, vi kigger på, når vi vurderer en investeringscase.

I P+ foretog vi for nyligt en grundig analyse af alle de store olieproducerende selskaber, vi havde i vores portefølje. Vores vurdering var, at ingen af dem kunne leve op til Parisaftalen, og at vi i de fleste tilfælde ville have en meget begrænset mulighed for at påvirke dem i en grønnere retning.

På den baggrund besluttede vi at sælge alle vores aktier og obligationer i 30 olieselskaber, hvilket samlet set løb op i lidt over en halv milliard kroner.

Fire olieselskaber – BP, Eni, Equinor og Repsol – skilte sig dog ud i vores analyse. Ligesom de øvrige 30 selskaber kan ingen af dem leve op til Parisaftalen i dag. Men de har alle fire sat ambitiøse klimamål og udviser et reelt potentiale i forhold til at omstille sig til grønne energiformer.

Hvad skal man så gøre som ansvarlig investor? På den ene side har selskaberne uden tvivl en negativ påvirkning på klimaet. På den anden side er potentialet ved at påvirke nogle af de mest CO2-intensive selskaber af samme grund netop så meget desto større. Bør man så sælge sin investering fra? Eller skal man beholde den og presse på for deres grønne omstilling?

I P+ besluttede vi i første omgang at beholde vores investering i de fire selskaber for at holde dem op på de grønne ambitioner. Vi har givet dem en deadline på henholdsvis et halvt og et helt år. Hvis de til den tid kan vise, at de begynder at sætte handling bag de ambitiøse klimamål, så vil vi beholde investeringen. Ellers sælger vi også de fire selskaber fra, som vi gjorde med de 30 andre.

På den måde mener vi, at vi bedst understøtter den grønne omstilling og Parisaftalens målsætninger. Men det var ikke noget nemt valg. Tværtimod krævede det grundige overvejelser og analyse af hvert enkelt selskab. Derfor vil der helt sikkert også være nogen, der synes, at vi skulle have håndteret dilemmaet anderledes.

Vi har brug for mere åbenhed – ikke mindst om frasalg
Netop fordi svaret på dilemmaer som dette ikke er givet på forhånd, er det så meget desto vigtigere, at vi tager diskussionerne åbent. Ikke mindst når vi kommunikerer om, hvad vi sælger fra.

Nogle investorer sælger kun deres aktier, når de sælger en investering fra, mens de beholder deres obligationer i selv samme selskab. Det ser pænt ud på overfladen, når man på den baggrund fx kan melde ud, at man har solgt alle sine fossile investeringer. Men spørgsmålet er, om disse halve frasalg er den bedste strategi.

I P+ forsøger vi at være systematiske i vores valg. Derfor sælger vi både aktier og obligationer, når vi sælger fra. Omvendt beholder vi begge dele, når vi beholder et selskab i porteføljen.

Vi har netop udgivet vores første årlige ESG-rapport, hvor vi redegør for vores arbejde med ansvarlige investeringer. Herunder dilemmaerne. Vi offentliggør også vores begrundelse for hver enkelt investering i de tilfælde, hvor vi vælger at beholde en investering i et af de mest klimabelastende selskaber – som i tilfældet med olieselskaberne.

Vores beslutninger vil uden tvivl møde kritik fra nogle. Vi har 100.000 medlemmer, der selvfølgelig ikke er enige om alt. Men jeg håber, at vi med mere inddragelse og åbenhed kan få flere til at tage stilling til deres pension. Og jeg håber, at det kan bidrage til, at vi får en mere nuanceret debat.

Ovenstående indlæg blev bragt i erhvervsmediet Finans.dk 1. april.

Læs seneste nyt om P+’s arbejde med ansvarlige investeringer her.