IconNyheder / pressemeddelelser 

10 ting du skal huske, når du har 10 år til pension

Det er nu, du kan begynde at overveje, hvordan den sidste del af dit arbejdsliv og overgangen til pension skal se ud. Og jo før du går i gang med overvejelserne, des bedre.

12. oktober 2022, kl. 15:00


Vi har her samlet 10 ting, som du med fordel kan forholde dig til, når du har 10 år til pension.

1. Få prioriteterne på plads
Hvor mange år regner du med at fortsætte på arbejdsmarkedet? Hvad er dit økonomiske behov i den periode? Hvad er vigtigt for dig i dit arbejdsliv? Og er der noget i dit arbejdsliv, som du gerne vil ændre frem mod pensionen? Det er vigtigt at forberede, hvordan du ønsker at arbejde i den sidste del af arbejdslivet, og hvordan du forestiller dig overgangen til pensionslivet. Ved at gå i gang med overvejelserne i god tid sikrer du, at du får det bedste ud af dine muligheder – og man bliver ofte overrasket over, hvad der kan lade sig gøre på ens arbejdsplads, hvis man får indledt en dialog om eksempelvis en deltidsstilling i god tid.

København Universitet har udgivet en god guide til, hvordan du kan forberede din senkarriere og pensionsovergang. Den kan læses her.

2. Undersøg, hvornår du kan starte pensionsudbetaling
Udover din alderspension kan du have flere pensioner hos os som – for eksempel ratepension og aldersforsikring. Pensionerne udbetales forskelligt, og der er forskellige muligheder alt efter hvilke pensioner, der er tale om. Hvis du går ned i tid, kan du fx starte en deludbetaling af din alderspension.

Du kan læse mere om, hvordan de forskellige pensioner udbetales her.

3. Overvej, om du har sparet nok op til pension
Hvad har du at leve af, når du går på pension? Har du andre midler end pension? Og hvad er dine ønsker til levestandard? Overvej, om du har behov for at spare mere op, mens du kan.

Min pension kan du få overblik over din pensionsopsparing hos P+ samt over, hvor meget du kan forvente at få udbetalt i pension. Hvis du ønsker at øge din indbetalinger til pension, kan du for eksempel benytte dig at muligheden for ekstra indbetalinger. Læs mere her.

4. Tjek fordelingen af dine indbetalinger
Du kan opnå en større fleksibilitet i dine pensionsudbetalinger, når du går på pension, hvis du forholder dig til fordelingen af dine indbetalinger i god tid. Indbetaler du kun til en alderspension, eller indbetaler du også til en ratepension? Forskellige pensioner kan give fleksibilitet i forhold til udbetalingen.

På webinaret ’Planlæg din pension’ gennemgår vi de forskellige muligheder for ekstra indbetalinger. Webinaret kan ses her

5.Saml dine pensioner i et selskab.
Hvis du har pensionsopsparinger i flere selskaber, kan det være en god idé at samle dine pensionsordninger i et selskab. Især de mindre såkaldte klatpensioner, der skyldes kortere ansættelser eller skift mellem brancher, udhules nemlig gradvist af gebyrer og inflation. Ved at samle pensionerne undgår du at betale administrationsomkostninger flere steder, og en større del af dine indbetalinger forrentes. Dermed har du banet vejen for en samlet højere pension.

Pensionsinfo.dk kan du få overblik over dine pensionsordninger. Når du har undersøgt, hvad du betaler i gebyrer og omkostninger på de forskellige ordninger, er du velkommen til at kontakte P+ til en snak om fordele og eventuelle ulemper ved at samle dine pensioner. P+ har i øvrigt nogle af markedets laveste omkostninger.

6. Tjek at dine forsikringsdækninger er de rigtige
Din forsikringspakke er en vigtig del af din pensionsordning, og da behovet for forsikringer ændrer sig igennem livet, er det vigtigt, at du tilpasser dine forsikringer til din nuværende situation. Måske har du ikke behov for den samme dækning hele livet.

Min pension kan du få overblik over dine forsikringer hos P+. Du kan se, hvilke forsikringer der bliver udbetalt, hvis du bliver syg, mister erhvervsevne, kommer ud for en ulykke eller i værste fald dør. Du har mulighed for selv at tilpasse de enkelte forsikringsdækninger.

7. Tjek begunstigelser på livsforsikringer og pension
Det er en god ide at forholde sig til, hvem der får penge fra P+, når du dør. Hvis du ikke selv har taget stilling til, hvem der skal modtage udbetaling, når du går bort, vil udbetalingen ske efter Forsikringsaftaleloven om begunstigelse til nærmeste pårørende.

Du kan læse mere om reglerne for begunstigelse, og om hvordan du eventuelt sender os en begunstigelseserklæring, her.

8. Overvej arv og testamente
Hvis du vil have indflydelse på fordeling af arven efter dig, det vil sige det der ikke er pension, skal du oprette et testamente. Det gælder ikke mindst, hvis du har børn fra et tidligere forhold, eller hvis du ikke er gift, men ønsker at sikre din samlever.

Hvis du har en ægtefælle eller samlever, kan du få overblik over jeres pensionsopsparinger, og om I har sikret hinanden og jeres eventuelle børn godt nok, på Pensionsinfo.dk. På Ældre Sagens hjemmeside er der samlet en række informationer om arv og testamente. Læs mere her.

9. Hvad med boligen?
Boligbehov kan ændre sig med tiden. Derfor er det en god ide at overveje, hvilken forventninger man har til sin boligsituation som pensionist i god tid. Ønsker du at blive i din nuværende bolig længst muligt og måske bruge friværdien som en del af en nedsparingsordning? Eller planlægger du at flytte i noget mindre eller billigere for at frigive midler til pensionisttilværelsen?

Hvis du ønsker specifik rådgivning om din boligsituation, anbefaler vi, at du kontakter din bank.

10. Kontakt P+ i god tid

Jo før du forholder dig til din pension, jo større indflydelse får du på rammerne for den sidste del af dit arbejdsliv, overgangen til pension og selve pensionisttilværelse. Selvom pensionisttilværelsen måske stadig kan føles langt væk, vil vi derfor anbefales, at du forholder dig aktivt til din pension og pensionering.

Min pension kan du finde relevant og målrettet information om netop din pension og dine forsikringer. Du kan for eksempel se en prognose for dine udbetalinger i en interaktiv graf, der kan justeres alt efter pensionsalder og forventninger til afkastet, og dermed giver dig vigtig viden om din aktuelle og fremtidige økonomi. Du er også altid velkommen til at kontakte os for en rådgivningssamtale.