IconForstå begreberne 

Hvem skal have pengene?

Hvis du ikke selv har taget stilling til, hvem der skal modtage udbetaling, når du går bort, vil udbetalingen ske efter begunstigelse til nærmeste pårørende, som har været gældende siden den 1. januar 2008.

Nærmeste pårørende er ifølge Forsikringsaftaleloven § 105a nævnte rækkefølge:

  1. Din ægtefælle/registrerede partner.
  2. Samlever, hvis man bor sammen og har, venter eller har haft barn sammen, eller man har boet sammen i ægteskabslignende forhold de sidste to år før dødsfaldet.
  3. Dine livsarvinger (børn, børnebørn).
  4. Dine arvinger efter dit testamente.
  5. Arvinger ifølge arvelovens regler: dine forældre, dine søskende, dine søskendebørn, dine bedsteforældre, onkler og tanter.

Ovenstående gælder dog ikke for følgende produkter ved dødsfald i P+, tidligere JØP: MedlemsMidler (15 år), MedlemsMidler og ratepension oprettet før den 1. januar 2008. Det kan du læse mere om herunder.

P+, tidligere JØP: MedlemsMidler
MedlemsMidler (15 år) og MedlemsMidler ved dødsfald vil automatisk blive udbetalt til dit bo. Ønsker du ikke at udbetalingen sker til boet, kan du ændre det ved at udfylde en begunstigelseserklæring.

Vær opmærksom på, at det ikke er alle typer MedlemsMidler, der udbetales ved dødsfald. Udbetalinger ved dødsfald fremgår af din pensionsoversigt under Udbetaling til dine efterladte, hvis du dør.

Pensionsaftaler indgået før den 1. januar 2008 
Hvis du har en kapitalpension- og/eller ratepension oprettet før den 1. januar 2008, gælder den tidligere definition af nærmeste pårørende, hvor samlever (punkt 2) ikke indgår.

Det gør sig også gældende, hvis dine efterladte er berettiget til en ugifteydelse efter P+ Regulativ 1973, tidligere JØP Regulativ 1 eller P+ Regulativ 1983, tidligere DIP Regulativ 1.

Ønsker du at blive omfattet af den nu gældende definition, skal du kontakte os