IconPension 

Supplerende alderspension

Sikrer dig pension, så længe du lever, uanset hvor gammel du bliver. For P+, tidligere JØP-medlemmer.

OBS. Vær opmærksom på, at informationen på denne side kun gælder medlemmer med en pensionsordning med gennemsnitsrente. Hvis du er i tvivl om, hvilken pensionsordning du har, kan du finde svar på Min pension

En livsvarig alderspension sikrer dig pension hele livet, uanset hvor gammel du bliver. Det giver dig en tryghed. Du skal ikke spekulere på, om der er penge til at leve for i en tid med fortsat stigende levetid, og det giver ro og sikkerhed.

Supplerende alderspension er et tilbud om ekstra indbetaling til alderspension ved siden af din pensionsordning i P+, tidligere JØP. Der er ingen forsikringsdækninger tilknyttet.

Ønsker du alene at forbedre din livsvarige alderspension, kan det være en idé at oprette en supplerende alderspension. Du skal være opmærksom på, at der ikke er udbetalinger til dine pårørende hverken ved din pensionering eller død.

 

Har du pension i P+ Regulativ 2007, tidligere JØP Regulativ 2 behøver du ikke at oprette en supplerende alderspension for at forbedre din livsvarige alderspension. Her har du nemlig mulighed for at fastlåse forsikringsdækningerne, så en ekstra indbetaling anvendes til forbedring af din livsvarig alderspension. Hvis du låser forsikringsdækningerne, vil de dog blive reguleret hvert år med et forbrugerprisindeks, så de fastholder købekraften.

 

Ønsker du at fastlåse forsikringsdækningerne på din pensionsordning P+ Regulativ 2007, tidligere JØP Regulativ 2, skal du kontakte os

Ja, der er ekstra administrationsomkostninger, læs mere her.

Min pension kan du se, hvilke pensionsprodukter du har i pensionskassen. Her kan du også se, hvornår de kan udbetales og få en prognose på pensionen ved forskellige pensionsaldre. Er du bidragsbetalende, er det i pensionsprognosen forudsat, at indbetalingen fortsætter frem til de forskellige pensionsaldre. Du finder 'Forudsætningsbilag' her.  

 

Har du pension i andre selskaber eller pengeinstitutter, kan du logge ind på Pensionsinfo. Når du har pensioner i flere selskaber, skal du være opmærksom på, at det ikke er sikkert, at alle pensionerne kan udbetales ved samme pensionsalder. Normalt fremgår det af Pensionsinfo, hvornår de forskellige pensioner kan udbetales.

 

Du kan læse mere om, hvornår pensionen kan udbetales her.

Du kan læse om reglerne for indbetaling her.

Du kan læse om de faktorer, som har betydning for, hvordan din pension fastsættes og reguleres her.

Ja, alle månedlige pensioner kan ændre sig under udbetaling, både negativt og positivt. Udbetalingernes størrelse fastsættes som udgangspunkt årligt.

 

Her kan du se, hvilke pensioner, der udbetales månedligt:

  • Varig og midlertidig invalidepension
  • Livsvarig alderspension
  • Ægtefællepension
  • Ægtefælle-/samleverpension
  • Børnepension
  • Supplerende alderspension
  • Ratepension

 

På pensionsordningen kan du se dine pensionstyper og hvilken aftale, der gælder for dem. Du kan læse om de faktorer, som har betydning for, hvordan din pension fastsættes og reguleres her.

Den månedlige pension beskattes som personlig indkomst, dvs. at der ikke betales arbejdsmarkedsbidrag (8 pct.) af pensionen.

Vi har samlet en række informationer som er relevante, når du skal i gang med at planlægge dit liv som fuld eller delvis pensionist. Læs mere her.

Du skal kontakte os, ca. to måneder før du ønsker at gå på pension og begynde udbetalingen af din pensionsopsparing. Du kan søge om udbetaling af pension via en blanket her eller kontakte os.