IconPension 

Alderspension

Sikrer dig pension, så længe du lever, uanset hvor gammel du bliver.

OBS. Vær opmærksom på, at informationen på denne side kun gælder medlemmer med en pensionsordning med gennemsnitsrente. Hvis du har P+ Livscyklus, kan du i stedet læse her. Hvis du er i tvivl om, hvilken pensionsordning du har, kan du finde svar på Min pension

En livsvarig alderspension sikrer dig pension hele livet, uanset hvor gammel du bliver.

Det giver dig en tryghed. Du skal ikke spekulere på, om der er penge til at leve for i en tid med fortsat stigende levetid.

Ønsker du en gradvis tilbagetrækning fra arbejdsmarkedet, har du mulighed for at vælge delpensionering. Du kan også vælge en gradvis udbetaling af din pension, selvom du ikke længere er aktiv på arbejdsmarkedet. På den måde kan du optimere din indkomstprofil, hvis du fx har flere pensionsordninger, eller du kan hindre en eventuel modregning i efterløn m.m.

Ønsker du at indbetale engangsbeløb, kan du læse mere her

Ønsker du at indbetale månedlig eller forhøje indbetalingen, skal du kontakte os

Min pension kan du se, hvilke pensionsprodukter du har i pensionskassen. Her kan du også se, hvornår de kan udbetales og få en prognose på pensionen ved forskellige pensionsaldre. Er du bidragsbetalende, er det i pensionsprognosen forudsat, at indbetalingen fortsætter frem til de forskellige pensionsaldre. Du finder Forudsætningsbilag for P+ her, P+, tidligere JØP her og P+, tidligere DIP her  

 

Har du pension i andre selskaber eller pengeinstitutter, kan du logge ind på Pensionsinfo. Når du har pensioner i flere selskaber, skal du være opmærksom på, at det ikke er sikkert, at alle pensionerne kan udbetales ved samme pensionsalder. Normalt fremgår det af Pensionsinfo, hvornår de forskellige pensioner kan udbetales.

 

Du kan læse mere om, hvornår pensionen kan udbetales her

Du kan læse om reglerne for indbetaling her

Den månedlige pension beskattes som personlig indkomst, dvs. at der ikke betales arbejdsmarkedsbidrag (8 pct.) af pensionen.

Opsparingen på den livsvarige pension (pensionsordning med løbende udbetaling) forrentes med depotrenten, som fastsættes årligt. Læs mere om depotrente her

 

Der er 4 elementer, der har betydning for, hvordan din pension vil udvikle sig både i perioden, hvor du sparer op, og når pensionen udbetales. De 4 elementer er:

  1. Omkostninger
  2. Opsparing
  3. Levealder
  4. Depotrente.

 

De væsentligste faktorer for regulering af pensionen er ændringer i levealderen og udviklingen i depotrenten. Læs mere her

 

Når du starter udbetalingen af din pension, er din opsparing stadig investeret og forrentes med depotrenten. Depotrenten tilskrives dit depot løbende i indeværende år og får dermed betydning for din udbetaling det efterfølgende år. Udbetalingen reguleres hvert år ved årsskiftet og kan altså både stige og falde, afhængig af depotrenten.

Vi har samlet en række informationer, som er relevante, når du skal i gang med at planlægge dit liv som fuld eller delvis pensionist. Læs mere her

Alderssum

Du kan have mulighed for at få en del af din alderspension udbetalt som et engangsbeløb. Det kaldes en alderssum. Ved udbetaling af alderspension bliver din månedlige alderspension mindre, og det vil også gælde for forsikringerne, herunder pension til ægtefælle eller samlever. På Min pension kan du se, om du har ret til og størrelsen af alderssummen samt den årlige alderspension med og uden udbetaling af alderssum.

 

Du kan få udbetalt alderssummen, når du fylder 60 år og senest samtidig med alderspensionen. Du kan få alderssummen udbetalt, selvom du fortsat arbejder og derfor stadig indbetaler pensionsbidrag til P+.

 

Alderssum udbetales som et engangsbeløb. Ved udbetaling fratrækkes en afgift til staten på 40 pct. Du skal være opmærksom på, at alderssummen kun kan udbetales én gang. Vælger du ikke at få hele alderssummen udbetalt, kan du altså ikke få udbetalt resten af alderssummen senere. Så forbliver den livsvarig alderspension.

 

Ugiftetillæg på P+ Regulativ 1983, tidligere DIP Regulativ 1
Hvis du er ugift på pensioneringstidspunktet, og du ikke har en frasepareret eller fraskilt ægtefælle med ret til ægtefællepension, får du et ugiftetillæg til pension. Ugiftetillægget er en kompensation for, at du har betalt til en ægtefællepension, som aldrig vil komme til udbetaling. Tillægget udgør på 25 pct. af alderspensionen.

 

Forhøjelsen omfatter ikke en eventuel udbetaling af børnepension.

Supplerende engangsydelse

Har du, eller har du haft pension i P+ Regulativ 1973, tidligere JØP Regulativ 1 eller P+ Regulativ 2007, tidligere JØP Regulativ 2 kan du have mulighed for at få en del af din alderspension udbetalt som et engangsbeløb. Det kaldes en supplerende engangsydelse. Ved udbetaling af alderspension bliver din månedlige alderspension mindre, og det vil også gælde for forsikringerne, herunder pension til ægtefælle eller samlever. På Min pension kan du se, om du har ret til og størrelsen af den supplerende engangsydelse samt den årlige alderspension med og uden udbetaling af supplerende engangsydelse.

 

Du kan få udbetalt supplerende engangsydelse, når du fylder 60 år og senest samtidig med alderspensionen. Du kan få supplerende engangsydelse udbetalt, selv om du fortsat arbejder og derfor stadig indbetaler pensionsbidrag til P+.

 

Supplerende engangsydelse udbetales som et engangsbeløb. Ved udbetaling fratrækkes en afgift til staten på 40 pct. Du skal være opmærksom på, at supplerende engangsydelse kun kan udbetales én gang. Vælger du ikke at få hele den supplerende engangsydelse udbetalt, kan du altså ikke få udbetalt resten af den supplerende engangsydelse senere. Så forbliver den livsvarig alderspension.

Du finder reglerne for din pensionsordning i regulativerne, som du finder her for P+, her for P+, tidligere JØP og P+, tidligere DIP her

 

Er du i tvivl om regulativet for din pensionsordning, kan du logge på Min pension og gå ind under fanen Medlemskab. Her skal du scrolle ned til afsnittet Dine oplysninger, hvor dit regulativ fremgår.

Du skal kontakte os ca. to måneder før, du ønsker at gå på pension og begynde udbetalingen af din pensionsopsparing.

 

Du kan søge om udbetaling af din pension via denne blanket