IconFået job i udlandet 

Når du kommer hjem igen og skal betale skat i Danmark

Når du kommer hjem, skal du kontakte os. Så kan vi sammen finde ud af, hvad der skal ske med din pension og rådgive dig om de skattemæssige muligheder, du på det tidspunkt har i forhold til de pensionsordninger, du har hos os.

  • Du kan lade din udlandsordning stå som en hvilende ordning uden gruppeforsikringer. Så bliver den udbetalt skattefrit, når du når pensionsudbetalingsalderen.
  • Du kan også vælge at flytte denne del til din fradragsberettigede ordning i pensionskassen, så du betaler pensionsafkastskat af dit samlede depot. Ved overførslen får du fradrag for indbetalingerne.

Når du kommer hjem og skal betale skat i Danmark, skal du igen betale pensionsafkastskat. Du skal desuden betale kapitalindkomstskat for det overskud, som skyldes indbetalinger fra din tid i udlandet.

Hvis du har søgt SKAT om fritagelse for pensionsafkastskat, skal du huske at give SKAT og os besked om, at du igen er skattepligtig.