Der gælder særlige regler, hvis du får et job i udlandet afhængigt af, om du fortsat betaler skat i Danmark eller ej. På de følgende sider kan du blive klogere på, hvad reglerne indebærer, og hvad du skal være opmærksom på.