IconFået job i udlandet 

Ikke skattepligtig i Danmark

Du har mulighed for at have bidragsfri dækning, imens du bor i udlandet. I den bidragsfrie periode bevarer du dine hidtidige rettigheder til pension og gruppeforsikring. Vi modregner de omkostninger, der er forbundet med at opretholde din pensionsdækning, i dit pensionsdepot.

Du bør kontakte os for rådgivning og indblik i dine muligheder.

Når du igen bliver skattepligtig i Danmark, kan du reetablere din pension ved at indbetale det manglende bidrag som et engangsbeløb. Du kan trække hele beløbet fra i skat.

Du får fradrag for hele indbetalingen med det samme, hvis den foretages gennem din arbejdsgiver. Der er andre fradragsregler, hvis du selv foretager indbetalingen. Det kan betyde, at fradraget fordeles over flere år afhængig af beløbets størrelse.

Pension uden fradrag
Når du ikke betaler skat af din indkomst i Danmark, kan du ikke få fradrag for dine indbetalinger til din pension. Men hvis du alligevel vil fortsætte med dine indbetalinger og på den måde vedligeholde dine forsikringer og opsparing, vil du med en såkaldt § 53A-ordning kunne få den del af din pension, som du har indbetalt under dit udlandsophold, udbetalt uden at betale skat. Du skal dog indbetale til pensionskassen fra et dansk pengeinstitut.

Normalt indbetaler vi hvert år pensionsafkastskat på dine vegne. Denne skat udgør 15,3 pct. Når du ikke betaler skat til Danmark, kan du søge SKAT om en ”friholdelseserklæring”, så du ikke skal betale pensionsafkastskat.

Du skal selv søge SKAT om at blive fritaget for at betale pensionsafkastskat. Så snart du har fået fritagelseserklæringen, skal du sende den os her

Når du betaler skat i Danmark, er der et loft for, hvor meget du selv må indbetale på din pension. Men når du ikke betaler skat i Danmark, er der ikke noget loft.