IconMedlemsfordele 

Lejligheder i P+

Du kan leje en af pensionskassens lejligheder

Som en del af pensionskassens arbejde med at sikre afkast til medlemmerne, investerer P+ i boligejendomme i hovedstadsområdet og Aarhus. Som medlem har du fortrinsret til ejendommenes lejemål.

På boligportalen findbolig.nu har du mulighed for at skrive dig op til de lejligheder, du er interesseret i. Her får du også et samlet overblik over de lejligheder, du har skrevet dig op til, ligesom du kan tilføje og fjerne lejligheder, hvis dine behov ændrer sig.

Du kan kun skrive dig op til pensionskassens lejemål via findbolig.nu, som administreres af DEAS, ligesom tildelingen af lejligheder også kun foregår her.

Praktiske spørgsmål angående boligerne skal stilles direkte til udlejningsafdelingen i DEAS, der kan kontaktes her

Herunder kan du læse mere om de gældende regler.

Er du medlem af P+, eller har du anden nærmere bestemt tilknytning til pensionskassen, har du fortrinsret til pensionskassens boliger.

Venteliste
Opret en personlig profil på findbolig.nu for at skrive dig på ventelisten. Husk at holde dine kontakt- og adresseoplysninger opdaterede på profilen, så de altid er aktuelle.

Ventelisteregler
Du kan skrive dig på venteliste til P+’s boliger, hvis du er:

  • Medlem af P+ (tidl. DIP/JØP).
  • Ægtefællepensionist efter et P+-medlem.
  • Barn af et afdødt P+-medlem (børnepensionist t.o.m. 23 år).


Boligerne tildeles efter anciennitet - se beskrivelse nedenfor.

Medlemmer af IDA og Djøf
Medlemmer af IDA og Djøf kan søge om ledige lejligheder, der ikke i første omgang er blevet lejet ud til P+-medlemmer efter ventelistereglerne. Tildeling sker efter anciennitet i IDA og Djøf, og du får fortrinsret i 10 dage til lejligheder under fri annoncering på findbolig.nu. Ved ansøgning efter disse regler skal medlemskab og anciennitet af IDA og Djøf kunne dokumenteres.

Anciennitet svarer til bidragsperiodens længde, det vil sige, der optælles anciennitet i perioder, hvor medlemmet har månedlige indbetalinger (inkl. bidragsfri dækning) og/eller månedlige udbetalinger som pensionist.

Du kan se din anciennitet på Min pension. Klik på Medlemskab og herefter Dine oplysninger.

Tildeling af nyopførte tagboliger i eksisterende ejendomme sker efter ventelistereglerne og efter anciennitet. Hvis ingen medlemmer ønsker at leje boligerne, udlejes de under fri annoncering på www.findbolig.nu.

Hvis man er interesseret i en bolig, skal man møde op til åben hus-arrangementet og udfylde en reservationsblanket. Hvis man er forhindret i at deltage, skal man sende en stedfortræder.

Når du får et boligtilbud, finder du det på ’Min side’, når du er logget ind på findbolig.nu. Du kan også få tilbuddet på e-mail og/eller SMS afhængig af, hvad du har markeret i din profil.

Tilbuddet indeholder detaljerede oplysninger om boligen, ejendommen samt om de udgifter, der skal betales inden eventuel indflytning.

Bemærk: Det er også på findbolig.nu, du skal acceptere eller afslå tilbuddet.

Kom til fremvisning af boligen
Når du modtager et boligtilbud, skal du møde op til åbent hus/fremvisning og se boligen eller alternativt sende en stedfortræder, såfremt du ikke kan deltage ved fremvisning selv. Det er således en forudsætning for at få tilbudt boligen, at man selv eller en stedfortræder har set boligen. Der kan være forskel på boligerne og ved at deltage i fremvisningen ved du, hvad du siger ja til, når du accepterer boligtilbuddet.

Fortryder du en bolig
Medlemmer af P+, som har accepteret en bolig, dvs. man har fået den tilbudt og takket ja til at leje og efterfølgende fortryder, vil i en periode på 12 måneder fra tilbudsdatoen ikke komme i betragtning til boliger i P+’s ejendomme efter ventelistereglerne.

Manglende svar
Svarer du ikke på tilbuddet, bliver du sat som passiv boligsøgende og får dermed ikke boligtilbud. Du kan når som helst ændre din status til aktiv boligsøgende igen.

Husleje, depositum og andre beløb er angivet i boligtilbuddet.

Folkeregisterpligt
Når du får tildelt en bolig, har du pligt til at flytte folkeregister-adresse til lejligheden og selv bo der.

Personlig brug
Alle lejligheder er til personlig brug og kan ikke overdrages (fremlejes /lånes) til familiemedlemmer eller andre.

Overdragelse ved skilsmisse
I forbindelse med skilsmisse bestemmer ægtefællerne indbyrdes, hvem af de to der skal overtage en lejet bolig. En ægtefælle til et medlem kan derfor indtræde i lejekontrakten ved skilsmisse.

Medlemmet har herefter mulighed for at få tildelt en ny bolig, men dette sker efter de gældende regler, hvor opskrivning på ventelisten og ancienniteten er afgørende for, om man kommer i betragtning.

Overdragelse ved død
I tilfælde af et medlems død kan den efterlevende samboende ægtefælle overtage en lejet bolig.

En samlever kan overtage medlemmets bolig, hvis parterne har boet sammen i 2 år. Samleveren skal have været tilmeldt adressen i folkeregistret i perioden, og parterne skal have haft fælles husstand.

Børn (t.o.m. 23 år) af afdøde medlemmer af P+ er berettigede til lejligheder (dog højst på 52 m2) efter det afdøde medlems anciennitet.

Ægtefællepensionister efter medlemmer af P+ eller en efterlevende registreret partner er berettigede til lejligheder efter den afdøde ægtefælles/registreret partners anciennitet. Denne ret kan kun benyttes én gang, dvs. så snart man har fået tildelt en bolig, kan man ikke længere benytte sig af retten til at søge boliger med den afdødes anciennitet.

Modtagere af samleverpension sidestilles med ægtefællepensionister.

Ægtefæller eller registrerede partnere til medlemmer af P+ er berettigede til lejligheder efter medlemmets anciennitet, hvis medlemmet er anbragt på en institution, herunder i en plejebolig. Denne ret kan kun benyttes én gang, dvs. så snart man har fået tildelt en bolig, kan man ikke længere benytte sig af retten til at søge boliger med medlemmets anciennitet.

Samlevere sidestilles med ægtefæller og registrerede partnere under forudsætning af, at samleveren har haft fælles bopæl med medlemmet i en sammenhængende periode på mindst to år, og at den fælles bopæl alene er ophørt pga. af anbringelsen i institutionen.