IconNyt medlem 

Medlemsfordele

Vi er din pensionskasse

P+ er først og fremmest medlemmernes pensionskasse – og vi er til for dig. Vi tilbyder professionel pensionsrådgivning, der giver dig de bedst mulige forudsætninger for en tryg pensionstilværelse.

Vi er en pensionskasse med stærk medlemsvækst, og vi har mere end 114.000 medlemmer. Pensionskassen er medlemsejet, og vi lægger stor vægt på medindflydelse og medlemsdemokrati i P+. Pensionskassen holder generalforsamling en gang om året, og der har du som medlem både stemme- og taleret, ligesom du kan stille forslag. 

Som ejere er det medlemmerne, der får hele overskuddet. P+ ejes 100 pct. af medlemmerne, og der er derfor ingen aktionærkreds, som skal have en del af investeringsafkastet. Og det bliver over tid til rigtig mange penge, som du får ekstra i pension.

Du har lave administrationsomkostninger

Dine penge skal ikke forsvinde i administration og gebyrer – P+ har nemlig nogle af branchens laveste omkostninger. Vi er generelt meget billigere end de store kommercielle pensionsselskaber på de samlede medlemsomkostninger, og det gælder for alle vores medlemmer. Der er ikke forskel på, om du er ansat i et stort eller lille firma, eller om indbetalingen kommer fra din arbejdsgiver eller dig selv. Hvis du skifter job, kan du derfor fortsætte med din pensionsordning præcis som før.

Vi har fokus på din tryghed

Hos os får du en pensionsordning med livsvarig pension samt en række andre dækninger, fx ulykkesforsikring, hvis du kommer til skade og har brug for behandling eller dækning af din familie, hvis du går bort. Alle vores medlemmer skal have råd hele livet – også dem, for hvem livet former sig anderledes end planlagt. Som bidragsbetalende medlem af P+ får du desuden adgang til vores forebyggende sundhedstiltag. Det betyder blandt andet, at du og din familie har fri adgang til online lægehjælp og psykolog via mobiltelefonen. Det giver dig og din familie en nemmere og mere tryg hverdag – og giver dig mulighed for at komme tidligere i gang med at sætte ind over for både psykiske og fysiske skavanker. Du kan læse mere om vores forebyggende sundhedstiltag her.

Du får en ansvarlig pensionskasse

Det er en målsætning for P+ at være en ansvarlig investor – både i den måde, vi forvalter pensionskassens formue på, men også gennem ansvarlige investeringer. Derfor har vi vedtagne politikker og retningslinjer, der tager udgangspunkt i nationale og internationale retningslinjer for at sikre integration af ansvarlighed i vores investeringer.
Læs om ansvarlige investeringer i P+