IconAnsvarlige investeringer 

Hvad er P+ Bæredygtig?

P+ lancerer som den første arbejdsmarkedspensionskasse et investeringsprodukt med ekstra højt fokus på bæredygtighed. Investeringsproduktet hedder P+ Bæredygtig og er til dig, der prioriterer bæredygtighed ekstra højt i dine investeringer. Du bliver kontaktet i e-Boks, når du kan vælge P+ Bæredygtig.

Hvad er P+ Bæredygtig?
P+ Bæredygtig er en del af P+ Livscyklus-universet. Det vil sige, at du får et markedsrenteprodukt, hvor din risiko bliver tilpasset efter, hvor langt der er til din pensionsalder. Det betyder, at du tager en højere risiko i de tidlige år, og at risikoen bliver trappet ned, når du kommer tættere på din pensionsalder. På den måde kan du forvente et større afkast de første mange år. Samtidig får du færre udsving, når du nærmer dig den alder, hvor du skal begynde at bruge af din opsparing.

Du kan læse mere om P+ Livscyklus her

Ekstra højt fokus på bæredygtighed
Din pension i P+ har allerede et højt niveau, når det handler om ansvarlige investeringer. Vores politik for ansvarlige investeringer gælder nemlig på tværs af vores investeringer. Det gør vores ambitiøse klimamål også. Og vi investerer din pension ansvarligt ift. klima, miljø, menneskerettigheder og ledelsesmæssige forhold.

P+ Bæredygtig er derfor til dig, der vil sætte endnu mere fokus på ansvarlighed og bæredygtighed i din opsparing.

Flere bæredygtige frontløbere
I P+ Bæredygtig er vores målsætning, at din pension bliver CO2-neutral allerede i 2030. Du får flere klimavenlige investeringer, og en større andel af dine investeringer vil blive placeret i bæredygtige frontløbere.

Flere frasorteringer
Vi frasorterer helt en række selskaber og sektorer i P+ Bæredygtig. Det gælder blandt andet våben, tobak, alkohol og fossile brændsler.

Mere utålmodige med aktivt ejerskab
Vi er mere utålmodige med vores aktive ejerskab i P+ Bæredygtig. Hvis selskaberne ikke viser fremskridt, vil vi hurtigere frasortere selskaberne fra porteføljen.

Udvikling over tid
Når vi stiller skrappere bæredygtighedskrav, vælger vi nogle investeringer fra. Derfor indeholder P+ Bæredygtig færre aktier end vores standardprodukt. Hvor P+ Livscyklus indeholder ca. 2500 aktier, indeholder P+ Bæredygtig kun ca. 500 særligt udvalgte aktier.

Den illikvide del af porteføljen, dvs. investeringerne i fx unoterede aktier, infrastruktur, ejendomme og skove, vil til at begynde med være det samme i begge produkter. Men målet er, at P+ Bæredygtig skal udvikle sig yderligere, så man over tid også får yderligere fokus på ansvarlighed og bæredygtighed i den illikvide del af porteføljen.

Sammenligning af P+ Bæredygtig og P+ Livscyklus
Du kan få et overblik over, hvordan P+ Bæredygtig adskiller sig fra P+ Livscyklus i nedenstående oversigt.

Parametre

P+ Livscyklus

P+ Bæredygtig

Målsætning om, hvornår din pension bliver CO2-neutral

2050

2030

Målsætning om, hvor stor en andel af investeringerne, der skal være klimavenlige

15 pct. i 2030

50 pct. i 2030

Tilvalg af selskaber, der er bæredygtige frontløbere

-

Flere og mere konsekvente frasorteringer af kontroversielle selskaber

-

Flere og mere konsekvente frasorteringer af kontroversielle lande

-

Aktivt ejerskab

Illikvide investeringer i bl.a. infrastruktur og ejendomme

Forskellige over tid

Antal aktier i porteføljen

Ca. 2.500

Ca. 500

Nedtrapning af risiko frem mod pension

Sammenlignelige forventninger til afkast, risikoniveau og ÅOP

Sammenlignelige forventninger til risiko, omkostninger og afkast
Vores forventning er samlet set, at både risiko, omkostninger og afkast i P+ Bæredygtig vil være sammenligneligt med P+ Livscyklus. Men vi forventer større udsving i afkastet for P+ Bæredygtig undervejs. Du kan læse mere om, hvordan vi tager højde for negative bæredygtighedsvirkninger og -risici her

Du får besked i e-Boks, når du kan vælge P+ Bæredygtig
Fra den 18. marts 2022 kan alle medlemmer med P+ Livscyklus vælge at investere deres opsparing i P+ Bæredygtig.

Hvis du endnu ikke har P+ Livscyklus, får du mulighed for at vælge P+ Livscyklus og P+ Bæredygtig, når omvalgsprocessen går i gang i februar 2023. Du bliver kontaktet i e-Boks, når du har mulighed for at vælge om.

Hvis du er i tvivl om, hvilken pensionsordning du har, kan du tjekke det på Min pension