IconAnsvarlige investeringer 

Bæredygtighedsrelaterede oplysninger

P+ tager højde for negative bæredygtighedsvirkninger og bæredygtighedsrisici samt bidrager til at fremme miljømæssige og sociale karakteristika.

P+ har som målsætning at skabe det størst mulige afkast for vores medlemmer og samtidig være en ansvarlig investor. Vores arbejde med ansvarlige investeringer følger vores politik for ansvarlige investeringer og politik for aktivt ejerskab, som bla. beskriver, at P+ skal:

1) tage hensyn til negativ indvirkning på bæredygtighedsfaktorer, forstået som negativ indvirkning fra pensionskassens investeringer på miljømæssige, sociale og ledelsesmæssige forhold.

2) tage hensyn til bæredygtighedsrisici, forstået som finansielle risici relateret til miljømæssige, sociale og ledelsesmæssige forhold, som kan have væsentlig negativ indvirkning på værdien af pensionskassens investeringer.

Med udgangspunkt i krav fra EU om bæredygtighedsrelaterede oplysninger for den finansielle sektor kan du i dokumenter nedenfor læse om P+’s arbejde med negative bæredygtighedsvirkninger og bæredygtighedsrisici, samt hvordan P+’s produkter bidrager til at fremme miljømæssige og sociale karakteristika.

Bæredygtighedsrisici er en integreret del af P+’s investeringsbeslutningsproces. De overordnede rammer for arbejdet er beskrevet i politik for ansvarlige investeringer, som du finder her.

  • Bæredygtighedsrelaterede oplysninger om produkterne forefindes her.
  • Prækontraktuelle oplysninger om produkterne forefindes her.
  • Periodiske oplysninger om produkterne forefindes her.
  • Bæredygtighedsrelaterede oplysninger om produktet forefindes her.
  • Prækontraktuelle oplysninger om produktet forefindes her.
  • Periodiske oplysninger om produktet forefindes her.

P+ Grundlag har til formål at afdække pensionsforpligtelser, og investeringsstrategien består derfor udelukkende af investeringer i obligationer, særligt sikrede lån samt kreditinvesteringer med høj grad af sikkerhed samt derivater til renteafdækningsformål.

 

Iht. EU’s Disclosure-forordning er P+ Grundlag ikke et produkt, der fremmer miljømæssige eller sociale karakteristika eller har bæredygtighed som investeringsmål.

 

Iht. EU’s Taksonomiforordning gælder følgende erklæring for P+ Grundlag:

 

De investeringer, der ligger til grund for dette finansielle produkt, tager ikke højde for EU-kriterierne for miljømæssigt bæredygtige økonomiske aktiviteter.

 

Bæredygtighedsrisici er en integreret del af investeringsbeslutninger

P+’s vurdering af bæredygtighedsrisici er integreret i processer, risikostyring og investeringsbeslutninger på linje med andre typer risici. En bæredygtighedsrisiko er en miljømæssig, social eller ledelsesmæssig begivenhed eller omstændighed, som, hvis den opstår, kan have faktisk eller potentiel væsentlig negativ indvirkning på værdien af en investering.

 

I P+’s beslutningsproces ifm. potentielle nye investeringer (due diligence) indgår vurdering af bæredygtighedsrisici, som kan have en væsentlig negativ indvirkning på værdien af investeringerne.

 

Som en del af pensionskassens risikostyring overvåges investeringer, der allerede er foretaget, bl.a. for at identificere nye potentielle eller faktiske bæredygtighedsrisici. Hvis sådanne risici identificeres, vurderer P+ væsentlighed af risici samt sandsynlighed for negativ indvirkning på investeringens værdi og anvender de muligheder for handling, som er relevante for den pågældende investeringstype. På nuværende tidspunkt er det ikke muligt kvantitativt at klarlægge de sandsynlige indvirkninger af bæredygtighedsrisici på afkastet af produktet.

Du kan læse P+'s lønpolitik godkendt på pensionskassens generalforsamling den 7. april 2022 her.

I P+’s rapport om samfundsansvar 2023 kan du læse om, hvordan vi arbejder med at investere din pension ansvarligt. Læs hele rapporten her.

P+ opgør årligt vores investeringsbeslutningers vigtigste negative indvirkninger på bæredygtighedsfaktorer som en del af den lovpligtige PAI-erklæring (Principal Adverse Impact). I erklæringen rapporterer P+ om 18 obligatoriske og to frivillige bæredygtighedsindikatorer indenfor klima, biodiversitet, miljø, menneskerettigheder, arbejdstagerforhold og antikorruption. Erklæringen beskriver også de foranstaltninger, som P+ har truffet eller planlagt for at imødegå de negative indvirkninger.

 

Link til materiale