IconNyhedsarkiv for P+, tidligere JØP 

Vokseværk i en udflytningstid

JØP vokser, og det er godt nyt for medlemmerne. Men i løbet af det sidste år er der sket en markant forandring. Normalt når JØP vokser, så plejer hovedstadsområdet at bære størstedelen af fremgangen, men i år er væksten båret af Jylland, Fyn og Øerne.

18. februar 2020, kl. 09:35

Udkantsdanmark, udsigtsdanmark eller vandkantsdanmark? Den sproglige opfindsomhed var stor, da regeringen annoncerede sin plan for at rykke tusindvis af statslige arbejdspladser væk fra hovedstadsområdet og ud i landet. Under overskriften ”Bedre Balance” var målet at skabe vækst i hele Danmark. Styrelser, tilsyn og råd i København skulle rives op med rode og genplantes flere hundrede kilometer væk. Det var en beslutning, der i særlig grad ramte mange JØP’ere.

Hos JØP kan man allerede nu se klare tegn på, at udflytningen slår igennem. Antallet af medlemmer vokser fortsat støt. Hvor Region Hovedstaden tidligere bar væksten, så er det i dag resten af landet, der har taget over. ”Vi glæder os over, at vi fortsat bliver flere og flere i JØP. Men vi har også lagt mærke til, at der er sket en ændring i, hvor JØP’ere bliver ansat. Nye medlemmer kommer i dag fortrinsvis fra Jylland, Fyn og Øerne. Det er et markant skifte i forhold til tidligere”, siger medlemschef Kathrine Normann Olsen.

For JØP har det ingen betydning, hvor i landet medlemmerne kommer fra. Men for mange JØP’ere har det haft omkostninger. Mange har måttet drøfte med familien, hvorvidt de var klar til at rykke teltpælene op og flytte til en ny landsdel. Nogle har taget springet, men for mange andre har det ikke været realistisk at flytte med. Og for andre igen har det fremrykket deres ønske om at gå på pension. Den seneste tid er et stigende antal JØP’ere begyndt at henvende sig med ønsket om at få klarhed om konsekvenserne ved at fremrykke pensionen. Nogle bruger Min pension til selv at lave beregninger. Fælles for dem er, at de ikke ønsker at flytte med deres arbejdspladser. Senest ved Pensionsdagen i oktober oplevede Kathrine Normann Olsen, at det var et af de hyppigst stillede spørgsmål.

”Det er påfaldende, hvor mange der henvender sig for at undersøge deres mulighed for at fremrykke pensionen. For de fleste gælder det, at de har få år tilbage på arbejdsmarkedet og ikke ønsker ikke at flytte fra deres hjem alene for et job”. Det er endnu for tidligt at sige, hvor stor den fulde effekt af udflytningen bliver for JØP’s medlemmer, men allerede nu er det tydeligt, at der sker en ændring i medlemsvæksten.

De nye medlemmer er generelt unge – og kvinder
Den klart største medlemsvækst kommer i aldersgruppen 26-30 år. Ifølge Kathrine Normann Olsen er det en tendens, som går igen fra tidligere år. ”De fleste af vores nye medlemmer er generelt yngre mennesker, der lige er trådt ind på arbejdsmarkedet eller har været der et par år, men nu er skiftet til et job i det offentlige.” Derudover er det bemærkelsesværdigt, hvor stor en andel af de nye medlemmer der er kvinder.

”I JØP har vi en næsten helt lige fordeling mellem mænd og kvinder. Men det står til at ændre sig i de kommende år, da kvinderne udgør op mod 60 procent af alle nye medlemmer,” fortsætter hun. Flere kvinder får i dag en kandidatgrad på landets universiteter, og den tendens afspejles efterhånden også blandt JØP’s medlemmer. Men ifølge Kathrine Normann Olsen handler det ikke om, hvem medlemmerne er, men hvor mange JØP’ere der er.

”For JØP har det ingen betydning, hvor i landet medlemmerne bor, eller hvilket køn medlemmerne har. Det handler ene og alene om, at vi hele tiden vokser, så vi fortsat kan tilbyde nogle af markedets laveste omkostninger og bedste resultater.”

Dit pensionsdepot vokser i år på grund af JØP’s særligt høje depotrente
De nye medlemmer er vigtige for JØP’s fremtidige konkurrenceevne, og de bliver budt velkommen med en kæmpe gevinst i år. Det sker på trods af, at markedet ellers tabte pusten i 2018 efter en række gode år. Mange danskere med markedsrentepensioner vil derfor opleve, at deres pensioner stort set står stille i år. Men for JØP’ere vil det se anderledes ud. Her vil medlemmerne opleve stigninger på op til 5,3 procent på deres pensionsdepot, hvilket er blandt den højeste depotrente i markedet.

JØP har de seneste år oplevet en række gode resultater, hvor blandt andet et stærkere fokus på alternative investeringer har resulteret i gode stabile afkast. Derudover er JØP et af de pensionsselskaber i Danmark, som har de laveste årlige omkostninger, hvilket har stor betydning for den markante vækst, som JØP’erne vil opleve på deres pensionsdepoter.

Baggrunden for den flotte stigning skyldes den helt særlige model, som JØP benytter. Ved at kombinere det bedste fra en gennemsnitsordning og en markedsrenteordning, så sikrer JØP, at medlemmerne får et mere stabilt afkast. Det får dog på ingen måde JØP til at hvile på laurbærrene, siger Kathrine Normann Olsen og uddyber: ”Vi har konstant fokus på at nedbringe omkostningerne, og her er størrelsen på pensionskassen et af de vigtigste parametre. Derfor skal vi hele tiden undersøge, hvordan vi kan vokse, så vi fortsat kan sikre vores medlemmer et af markedets bedste produkter.”

JØP har allerede i dag et fælles administrationsselskab, P+, med Danske civil- og akademiingeniørers Pensionskasse, DIP, hvilket har skabt betydelige gevinster for JØP’s medlemmer. Det er et samarbejde, som både JØP og DIP’s bestyrelser derfor forventer at anbefale at cementere i en egentlig fusion. Ved at skabe én fælles akademikerpensionskasse vil JØP’s medlemmer kunne stå endnu stærkere, fordi det blandt andet bliver muligt at nedbringe omkostningerne yderligere. Beslutningen bliver dog helt og holdent medlemmernes, når spørgsmålet bliver taget op på generalforsamlingen i 2019.

Denne nyhed blev bragt på joep.dk den 15. november 2018